Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Pasirašytos Palėvenės dominikonų vienuolyno ir Adomynės dvaro sodybos rūmų fasadų tyrimų ir tvarkybos darbų projektų parengimo sutartys

2017-06-09

  2017 m. gegužės 31 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir VĮ „Lietuvos paminklai“ pasirašė Palėvenės dominikonų vienuolyno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23622)  ir Adomynės dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1496)  tyrimų ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projektų parengimo sutartis.            

Palėvenės vienuolyno tyrimų ir darbų projekto parengimo bendra vertė – 59 141 Eur. Iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skiriama 50 820 Eur ir 8 321 Eur Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.Adomynės dvaro sodybos rūmų tyrimų ir darbų projekto parengimo bendra vertė – 18 254 Eur. Iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos skiriama 14 226 Eur ir 4 028 Eur Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Abiejų kultūros paveldo objektų tyrimų ir darbų projektų parengimo vertė – 77 395 Eur. Lėšos skiriamos iš 2017 metų paveldotvarkos programos.

 

 Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyriausiasis specialistas Vytis Zavackas

 

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-09 10:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“