Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Dėl vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo gegužės 18 d.

2020-05-15

DĖL VAIKŲ UGDYMO PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.

 

Kupiškio rajono savivaldybės atliktos apklausos metu 117 vaikų tėvai nurodė, jog šeimai yra būtinybė nuo 2020 m. gegužės 18 d. vesti vaiką į lopšelį – darželį.

Informuojame, jog nuo 2020 m. gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kai vaikai ugdomi įstaigoje, bus organizuojamas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ir Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. Planuojama, jog kiekvienoje įstaigoje veiks po 3 grupes.

Jei atsiras būtinybė minėtas įstaigas gegužės mėn. lankyti ir tiems vaikams, kurių tėvai nebuvo pareiškę noro vesti vaikus į lopšelius-darželius nuo gegužės 18 d., prašome likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki lankymo pradžios dienos informuoti įstaigos direktorius nurodytais telefonais:

Kupiškio vaikų  lopšelio-darželio „Saulutė‘‘ direktorė Danutė Staišiūnienė, tel. 8-615-80673;

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė‘‘ direktorė Danguolė Koženiauskienė, tel. 8-613-97326;

Kupiškio mokyklos „Varpelis‘‘ direktorė Daiva Pečiukėnienė, tel. 8-620-92065.

Išankstinė informacija apie įstaigą pradedantį lankyti vaiką reikalinga tam, kad būtų užtikrinamas pakankamas veikiančių grupių, darbuotojų skaičius, maisto produktų užsakymas valgio gamybai.

Išankstinis informavimas yra laikinas. Ugdymo įstaigoms grįžus prie įprasto darbo ritmo, tokių informavimo procedūrų nereikės.


Organizuojant vaikų priėmimą ir ugdymą privaloma užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų‘‘ nustatytus reikalavimus.

 

Privalu laikytis šių nustatytų reikalavimų:

1. Asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kitos šeimos asmenų.

2. Vaikai pasitinkami prie įėjimo į įstaigą lauko durų, jiems matuojama temperatūra, vaikų tėvai, kiti teisėti jų atstovai į įstaigą įleidžiami tik palydėti vaiką iki grupės, kurioje jis ugdomas, persirengimo patalpų durų.

3. Kasdienis vaikų priėmimas į įstaigas vykdomas nuo 7.00 iki 8.00 val.

4. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘, 80 punkte, į įstaigą nepriimami.

 

2020 m. gegužės mėn. vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą nevykdomas Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje.

 

Iki 2019-2020 m. m. pabaigos Savivaldybės mokyklose ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

 

 


 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ORGANIZAVIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. ADV-313

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1143 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Savivaldybės ugdymo įstaigų siūlymus:

1. N u r o d a u nuo 2020 m. gegužės 18 d. ugdymo įstaigų vadovams ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuoti ugdymo įstaigose – Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ – užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytus reikalavimus.

2. N u r o d a u prie įėjimų į Kupiškio mokyklą „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelį-darželį „Obelėlė“ pateikti informaciją:

2.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kitos šeimos asmenų;

2.3. kad vaikai pasitinkami prie įėjimo į įstaigą lauko durų, jiems matuojama temperatūra, vaikų tėvai, kiti teisėti jų atstovai į įstaigą įleidžiami tik palydėti vaiką iki grupės, kurioje jis ugdomas, persirengimo patalpų durų;

2.4. kad kasdienis vaikų priėmimas į įstaigą vykdomas nuo 7.00 iki 8.00 val.;

2.5. kad vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 80 punkte, į įstaigą nepriimami.

2. L e i d ž i u 2020 m. gegužės mėn. neorganizuoti vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje.

3. N u r o d a u iki 2019-2020 m. m. pabaigos Savivaldybės mokyklose ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizuoti nuotoliniu būdu.

4. P r i p a ž į s t u netekusiai galios:

4.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. ADV-271 ,,Dėl vaikų priežiūros organizavimo“;

4.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. ADV-283 ,,Dėl ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizavimo“.

5. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                          

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas    Ingrida Bernatavičienė  

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-05-15 13:07
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“