Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Į Kultūros vertybių registrą įrašyti nauji objektai

2019-04-11

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta suteikti apsaugą 2 objektams:

Lietuvos partizanų kapams (unikalus kodas 43296) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Gindvilių k. Objektas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nustatytos vertingosios savybės, apibrėžta teritorijos riba, statusas – registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo – nacionalinis.

 

Lietuvos partizanų slėptuvės-bunkerio vietai (unikalus kodas 43297) Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Likalaukių k. Objektas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nustatytos vertingosios savybės, apibrėžta teritorijos riba, statusas – registrinis, objekto reikšmingumo lygmuo – regioninis.

 

Šių nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-04-12 12:59
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“