naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Subačiaus seniūnijos seniūno pareigoms eiti

2019-05-14

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

 

Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūriniam teritoriniam padaliniui (filialui) – seniūnijai ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą joje. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – seniūnijos vidaus administravimo – srityje. 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos seniūno funkcijoms atlikti;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). 

 

 

Pareigybės aprašymas


http://portalas.vtd.lt/lt/subaciaus-seniunijos-seniunas-81-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39128.html

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-14 17:12

Komentarai

Jūsų el. paštas
 
Norėdami komentuoti turite autorizuotis
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“