naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigoms eiti

2019-01-11

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigoms eiti

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10.

 

Jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga“: rengti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

 

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Savivaldybės teritorijoje.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;

3. turėti veiklos su jaunimu ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;

4. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;

 5. mokėti dirbti su kompiuterinėmis biuro programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pašto programa, pristatymų kūrimo programa, mokėti naudotis interneto naršykle;

6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 

  Pareigybės aprašymas

   

  ! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

  2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

   

  Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2019-01-29 įskaitytinai) nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.  

   

  Išsamesnę informaciją galite rasti Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Telefonai pasiteirauti (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368.

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-11 16:10
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“