Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Kviečiame susipažinti su 2014–2020 metų Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektu ir teikti pasiūlymus

2015-08-18

 

 

Kviečiame susipažinti su 2014–2020 metų Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektu ir teikti pasiūlymus

 

 

Panevėžio regione Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“ tikslinėmis teritorijomis išskirti Biržų miestas ir Kupiškio miestas. Tikslinėms teritorijoms priskiriamos ir 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ probleminėmis teritorijomis pripažintos Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis,

2014 m. rugsėjo mėn. Biržų, Kupiškio, Pasvalio bei Rokiškio rajonų savivaldybių administracijų atstovai kartu su Regioninės plėtros departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus specialistais pradėjo rengti 2014–2020 metų Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programą, kurios paskirtis – nustatyti Panevėžio regiono tikslinių teritorijų ir su jomis susietų teritorijų, kuriose 2015–2020 m. bus naudojamos integruotos teritorinės investicijos, plėtros veiksmų planą, siekiant užtikrinti ES struktūrinės paramos investicijų efektyvumą.

Investicijos į regiono tikslinių teritorijų urbanistinę infrastruktūrą 2014–2020 m. laikotarpiu planuojamos pagal integruotų teritorinių investicijų instrumentą, kurio esmė – investicijų planavimas, koordinavimas, koncentravimas ir integravimas apibrėžtose tikslinėse teritorijose. Planuojamos investicijos, kurios ilgalaikiame periode generuotų pajamas, prisidėtų prie ekonominio aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo, socialinių problemų sprendimo.

Programos projektas išsiųstas derinti šakinėms ministerijoms, šiuo metu vis dar koreguojamas. Numatoma, kad parengta programa bus tvirtinama LR vidaus reikalų ministro įsakymu 2015 m. rugsėjo mėn.

Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos projekte pateikiama regiono tikslinių teritorijų situacijos analizė, tikslinių teritorijų urbanistinės struktūros problemos ir vystymo galimybės. Programos veiksmų plane suplanuoti projektai, atrenkami regioninio ir valstybinio planavimo būdu bei numatytos veiklos pagal Valstybės investicijų programą ir Kelių plėtros priežiūros programą. Parengtame programos projekte ES fondų lėšas  numatoma naudoti gyvenamosios aplinkos gerinimui, t. y.,  infrastruktūrai, apleistoms ir nenaudojamoms teritorijoms pertvarkyti, pritaikant jas naujai komercinei veiklai, gyvenamajai statybai, socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai ir kt.

Kviečiame visus susidomėjusius iki š. m. rugpjūčio 25 d. el. paštu asta.visockiene@kupiskis.lt teikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl 2014–2020 metų Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos projekte numatytų Kupiškio rajono savivaldybei aktualių priemonių ir veiksmų.

 

Programos projektas

 


 Apklausa:

Ar pritariate 2014 - 2020 metų Panevėžio regiono integruotų teritorijų vystymo programos projektui?

 


 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-08-19 15:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“