naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti 2019 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

2018-10-08

 

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) 5 ir 6 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis, planuojama skirti lėšų suma – 36 471,60 Eur (VB-30393,00 Eur, SB-6078,60 Eur).

 

Projektų paraiškas gali teikti įregistruoti juridiniai asmenys, teikiantis paslaugas Kupiškio r. sav. teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
1.   jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
3. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
4. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
5. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą).

 

Finansavimo prioritetai teikiami:

1. projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti (šie neįgalieji turi sudaryti ne mažiau kaip 40 procentų visų neįgaliųjų, dalyvaujančių projektų veiklose);
2. projektams, kurie bus vykdomi kartu su partneriu ir į kurių veiklas planuojama įtraukti ne mažiau

ne mažiau kaip 20 neįgaliųjų per mėnesį.

3. pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo dieną turi ne mažesnę nei 3 metų paraiškoje numatytos (-ų) veiklos (-ų) Nuostatų 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytose srityse patirtį.

 

Projekto paraišką, sąmatą ir Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus pareiškėjai pateikia paštu registruotu laišku, per pašto kurjerį arba patys ar jų įgalioti asmenys tiesiogiai į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, 217 kab.).

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 17 val.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Mykolaitienė, telef. (8 459) 35 490, el. paštas ausra.mykolaitiene@kupiskis.lt arba vyriausia socialinė darbuotoja Aleksandra Žindulienė, telef. (8 459) 35 490, el. paštas aleksandra.zinduliene@kupiskis.lt darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 08.00 iki 15.45 val.)   

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo dokumentai

 

  1. Nuostatai
  2. Paraiškos forma 
  3. Detali įgyvendinimo sąmata
 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-10-11 08:36
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“