Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliesiems

2021-11-30

Kupiškio rajono savivaldybėje nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos Kupiškio rajono neįgaliems gyventojams nepriklausomai nuo jų amžiaus ar negalios pobūdžio.

  • Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, asmeninis asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius reikalus, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.
  • Asmeninę pagalbą galės gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustatys socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.
  • Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. Mokestis už paslaugas asmeniui apskaičiuojamas individuliai.
  • Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, miesto gyventojai – į Kupiškio socialinių paslaugų centrą ar Kupiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir pateikia nustatytos formos prašymą dėl asmeninės pagalbos, taip pat pateikia asmens negalią patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, jei kreipiasi ne pats neįgalusis, tai atstovas pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą.

Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašų nuoroda:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/431f6ad00f9c11ec9f09e7df20500045/asr

Prašymo forma

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie asmeninės pagalbos paslaugas, gali kreiptis: į Kupiškio socialinių paslaugų centrą, adresu Krantinės g. 28, Kupiškis, tel. (8 459) 35 065, mob. 8 688 86041, į Socialinės paramos skyrių, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 51 731, mob. 8 665 82094, ar į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.

 
 
Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-11-30 15:20
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“