Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų teritorijų planą

2021-11-17

 

Informuojame, kad pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kupiškio rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kupiškio rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas info@litgrid.eu, interneto svetainės adresas www.litgrid.eu.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.lt, interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano rengimo pagrindas: LITGRID, AB ir UAB „Sweco Lietuva” 2021 m. rugpjūčio 13 d. paslaugos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21VP-SUT-139/21134.

Plano objektas: Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esantys aukštos įtampos elektros perdavimo tinklai – dalis 110 kV oro linijos (toliau – OL) Panevėžys-Subačius (unikalus Nr. 5796-2010-6010), 110 kV OL Subačius-Kupiškis (unikalus Nr. 5796-2010-5011), dalis 110 kV OL Kupiškis-Panemunėlis (unikalus Nr. 5796-2010-7017).

Plano tikslas: parengti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Kupiškio rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/tvirtinami-apsaugos-zonu-teritoriju-planai-/31682.

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 11:22
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“