Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Virtualus projekto ,,BELLA CULTURE“ dalyvių pasitarimas

2021-02-05

 

2021 m. vasario 4 d. įvyko projekto Nr. ENI-LLB-1-016 „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas“ / BELLA KULTŪRA (toliau – Projektas) ketvirtasis darbinis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos Projekto koordinatoriai ir finansininkai. Dėl COVID-19 situacijos pasaulyje nėra galimybių visiems partneriams susitikti gyvai, todėl jau antrą kartą renginys buvo suorganizuotas nuotoliniu būdu.

Susitikimo metu aptarti klausimai, susiję su neįvykusiais renginiais dėl COVID-19 karantino paskelbimo. Tartasi kaip surengti planuojamas pažintines amatininkų, tautodailininkų išvykas, susijusias su tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo išsaugojimu, aptartas bendras tarpvalstybinis knygos ,,Atpažink BELLA paveldą ir kultūrąišleidimas, projektą pratęsus – kultūros ir istorijos festivalių organizavimas vasarą. Pasidžiaugta knygos ,,Senieji lietuviški receptai“ išleidimu ir vykstančiais kulinarinių dirbtuvių įrengimais Adomynėje ir Anykščiuose.

Primename, kad Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).

Šį Projektą finansuoja Europos Sąjunga.

This Project is funded by the European Union

Šio straipsnio turinys priklauso Kupiškio rajono savivaldybės administracijai ir neatspindi oficialios Europos Sąjungos nuomonės.

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-02-25 16:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“