Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vidaus administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį

2021-11-10

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vidaus administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį (pastoviosios dalies koeficientas – 6,4) 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų ar socialinių mokslų žurnalistikos, viešųjų ryšių, informacijos valdymo ar komunikacijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, žurnalistikos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų saugojimo taisykles, metodinius nurodymus dokumentų archyvų darbo klausimais, teisės aktų rengimą.

4. Išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus.

5. Gebėti rengti informacinius pranešimus, straipsnius, sveikinimus.

6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, gebėti dirbti komandoje, būti pareigingu, mokėti bendrauti su žmonėmis.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

8. Mokėti anglų kalbą (žodžiu ir raštu).

9. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareigybės aprašymas

 

Savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančias dokumentų kopijas bei motyvacijos laišką prašome siųsti el. paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt iki 2021 m. lapkričio 22 d. įskaitytinai. Telefonai pasiteirauti (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368.

 

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

 

 

Snieguolė Vairienė

Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Tel. (8 459) 35 513, Mob. tel. (8 613) 30 368

El. paštas snieguole.vairiene@kupiskis.lt

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-10 15:23
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“