Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Patvirtinti ir registruoti nekilnojamųjų kultūros vertybių individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai

2019-04-04

 

Vadovaujantis kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 24 punktu, informuojame, kad 2019 m. kovo 20 d. patvirtinti ir Kultūros vertybių registre registruoti grūdų sandėlio ( u. k. 1493), Skapiškio žydų senųjų kapinių (u. k. 4779), Lietuvos karių ir 1941 m. birželio sukilėlių kapų ( u. k. 31763) individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai.

 

Šių nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-04-04 11:31
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“