Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Pokyčiai Savivaldybės taryboje

2013-10-21

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-4523) 87 straipsnio 1 dalies 10 punktu, atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupės išvadą, nusprendė pripažinti Andriaus KLENIAUSKO – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą, tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, o vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 53-996; 2010, Nr. 86-4523) 88 straipsnio 1 dalimi ir 90 straipsniu, nusprendė:

1. Vandą VANAGIENĘ, įrašytą Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų į Kupiškio rajono savivaldybės tarybą sąraše, praleisti kandidatų sąrašo eilėje, kadangi ji raštu atsisakė gauti tarybos nario mandatą dėl nesuderinamų pareigų.

2. Pripažinti, kad Savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, Savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, šis pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas Aurimas MARTINKA – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys, išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2013-10-21 15:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“