naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Ribojamas eismas vietiniais keliais polaidžio metu

2019-03-15

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO VIETINIAIS KELIAIS RIBOJIMO POLAIDŽIO METU

 

2019 m. kovo 15 d. Nr. ADV-217

Kupiškis

 

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktu, 11 straipsnio 1 dalimi, Kelių priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio      3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 19–20 punktais bei siekdamas užtikrinti tinkamą kelių eksploataciją ir apsaugoti kelius nuo sugadinimo polaidžio metu:

                    1. N u s t a t a u laikotarpį nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. balandžio 15 d., kai ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė.

                     2. A p r i b o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu krovininio transporto, kurio svoris viršija 8 tonas, eismą Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais su žvyro ir grunto danga.

              3.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punkte nurodytą ribojimą viršijančioms transporto priemonėms nurodytuose keliuose eismas galimas tik gavus raštišką vietos seniūno leidimą.

              4. Į p a r e i g o j u medienos siuntėjus apie planavimą šiuo laikotarpiu gabenti apvaliąją medieną informuoti Kupiškio rajono savivaldybės administraciją (el. paštu savivaldybe@kupiskis.lt, arba raštu Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, arba faksu (8 459) 35 510) ir seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną (el. paštu arba telefonu), laikantis Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše nustatytos tvarkos ir terminų.

              5. P a v e d u Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams kontroliuoti įsakymo vykdymą.

              6. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

                     Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Marius Mališauskas

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-03-15 14:52
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“