naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

2019-03-20

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. MV-13

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu,

 š a u k i u 2019 m. kovo 28 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

 1. Dėl darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

 2. Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

 3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-61 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo‘‘ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 4. Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo.

 5. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

 6. Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai.

 7. Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

 8. Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

 9. Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

 10. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai.

 11. Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

 12. Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

 13. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

 14. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 15. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 16. Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 17. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 19. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos planui.

 20. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

 21. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitai.

 22. Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 26. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 27. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.

 28. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai.

 29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

 30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo.

 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

 32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo.

 33. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo.

 34. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

 35. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 36. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 37. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų.

 38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybė tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-131 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

 39. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 40. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.

 41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

 42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

 43. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

 44. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai.

 Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                   Dainius Bardauskas 

 


 

Darbotvarkė »

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 


 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-03-21 14:55
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“