Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Savivaldybėje pristatytas Kupiškio rajono bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

2012-10-01

   Kupiškio rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas pristatymas vyko Savivaldybės posėdžių salėje. Jame dalyvavo ne tik plano rengėjai, bet ir Savivaldybės meras Jonas Jarutis, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai, suinteresuoti kupiškėnai.

   Plano rengėjai UAB „Statybos strategija“ atstovai – profesorius Prancičkus Juškevičius ir Eleonora Grablevskienė susirinkusius supažindino su strateginių pasekmių aplinkai vertinimu, kuris įprastai atliekamas koncepcijos rengimo stadijoje.

   Svečiai pateikė trumpą plano bei koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų aprašymą, pagrindinius tikslus ir sąsają su kitais planais ir programomis. Taip pat pateikė trumpą aprašymą tų teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos. Susitikimo metu susirinkusieji gavo informaciją apie tai, kokie aplinkos komponentai ir kokios pasekmės bus nagrinėjamos atliekant vertinimą; taip pat buvo pateikta informacija apie pasekmių aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti vertinimui atlikti.

   Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje koncepcija rengiama 20 m. laikotarpiui, o sprendiniai (pagal būtinybę) detalizuojami 10 m. laikotarpiui.

   „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis plano“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. TS–113) tikslai yra: suformuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai.  

 

  Miglė Savukaitė,

  Mero patarėja

  (8 459) 35521

 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-10-01 13:15
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“