naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Skelbiama partnerio, teiksiančio asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems, atranka

2019-05-14

Skelbiama partnerio, teiksiančio asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems, atranka


Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ papildomo partnerio asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto partnerių atranka vykdoma asmeninio asistento paslaugų teikimui asmenims nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Paslaugas numatoma teikti atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiant jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų būti izoliuotam nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Galimi projekto partneriai:

- nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

- viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

- fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą;

- savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ papildomo partnerio atrankai“.

Paraiška gali būti siunčiama paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma tiesiogiai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens adresu: Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis 306 kabinetas. Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. gegužės 21 d. (įskaitytinai).

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją Laimą Bartulienę, tel. (8 459) 35 819, el. p. globa@kupiskis.lt, darbo dienomis: I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val., V – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Reikalavimai partneriams, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka nustatyta  projekto apraše (pridedama).

Paraiškos forma dėl dalyvavimo projekto „Kompleksinės paslaugos Kupiškio rajono savivaldybėje“ papildomo partnerio atrankos konkurse. 

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-14 16:50

Komentarai

Jūsų el. paštas
 
Norėdami komentuoti turite autorizuotis
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“