Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Startavo projektas „BELLA CULTURE“

2019-05-09

 

 

2019 m. gegužės 3 d. Ludzos savivaldybėje, Latvijos Respublika įvyko pirmasis projekto ,,Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas/,,BELLA CULTURE“ partnerių susitikimas. Projekto partneriai: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, asociacija „Latgalos kulinarinio paveldo centras“ (Latvija); Ludzos savivaldybė (Latvija), Polocko miesto vykdomojo komiteto Sporto ir turizmo departamentas (Baltarusija), kaimo ir ekoturizmo asociacija „Country Escape“ (Batarusija) ir Zelvos miesto vykdomasis komitetas (Baltarusija). Susitikime buvo aptartos projekto veiklos, artimiausi renginiai: 10 amatininkų išvyka į Baltarusiją gegužės 13-17 d. ir birželio 22 d, į mugę Ludzoje.                  

Susitikime dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, projekto vykdomojo komiteto narė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, projekto koordinatorė ir Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Vilma Čečkauskienė.

 

 

 

 

 

 

Irena Mockuvienė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė   

 

 

 


„Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas“ /

„BELLA KULTŪRA“

Projekto Nr. ENI-LLB-1-016

 

2019 metų balandžio 23 dieną buvo pasirašyta projekto Nr. ENI-LLB-1-016 „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas“ / BELLA KULTŪRA (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).

2019 metų balandžio 23 dieną buvo pasirašyta projekto Nr. ENI-LLB-1-016 „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas“ / BELLA KULTŪRA (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP).


Projekto dėka bus sprendžiamos šios problemos:
1.    Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų išsaugojimą skatinančių ir puoselėjančių iniciatyvų regionuose trūkumas.
2.    Ribotos savivaldybių galimybės skatinti ir remti su kulinariniu paveldu bei tradiciniais amatais susijusias veiklas (įrangos, kvalifikuoto personalo trūkumas).
3.    Patalpų, kuriose gyventojams ir turistams būtų sudarytos sąlygos susipažinti su kulinariniu paveldu bei tradiciniais amatais, stoka.
4.    Verslių vietos tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo atstovų trūkumas.
5.    Suvokimo apie Europos kulinarinio paveldo tinklo koncepciją stoka.


Į Projekto veiklas bus įtrauktos 7 Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos savivaldybės, 62 kulinarinio paveldo bei 24 tradicinių amatų atstovai. Įgyvendinant Projektą bus organizuojami tarptautiniai seminarai, gebėjimų stiprinimo ir gerosios patirties mainų vizitai, bus surengti net 4 tarptautiniai  festivaliai. Planuojama paruošti ir išleisti įvairių su tradiciniais amatais ir kulinariniu paveldu susijusių leidinių, įrengti 7 tradicinių amatų bei kulinarinio paveldo centrus, vieną jų – Anykščiuose.
Pagrindinis projekto partneris – Kraslavos savivaldybės taryba (Latvija).
Projekto partneriai: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, asociacija „Latgalos kulinarinio paveldo centras“ (Latvija); Ludzos savivaldybė (Latvija), Polocko miesto vykdomojo komiteto Sporto ir turizmo departamentas (Baltarusija), kaimo ir ekoturizmo asociacija „Country Escape“ (Batarusija) ir Zelvos miesto vykdomasis komitetas (Baltarusija).
Planuojama bendra Projekto vertė – 792 657,69 Eur (Kupiškio rajono savivaldybės administracijos dalis – 54543,95 Eur).
Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 713 391,92 Eur (90 proc.), partnerių lėšos – 79 265,77 Eur (10 proc.).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-24–2021-04-23.

Šį Projektą finansuoja Europos Sąjunga.
Šio straipsnio turinys priklauso Kupiškio rajono savivaldybės administracijai ir neatspindi oficialios Europos Sąjungos nuomonės.

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-09 13:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“