naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 2019 metų techninės apžiūros atlikimo grafikas

2019-03-25

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO KUPIŠKIO RAJONE GRAFIKAS


 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Kaimas/vietovė

Techninės apžiūros atlikimo data

Valanda

Techninės apžiūros atlikimo vieta

1

2

3

4

5

6

1.

Subačiaus

Šaltenių

 

2019-03-26

8

Ūkininko V. Aleknos ž. ū. technikos apžiūra

Miliūnų

2019-03-26

10

Prie Miliūnų k. parduotuvės

Varaniškių

2019-03-26

11

Prie ūkininko

V. Rinkevičiaus sodybos

Lukonių

2019-03-26

13

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Terpeikių

2019-03-26

15

Ūkininko R. Aleknos ž. ū. technikos apžiūra

2.

Šimonių

Bugailiškių

2019-03-27

8

Prie ūkininko

A. Skemundrio sodybos

Adomynės

2019-03-27

12

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Mieliūnų

2019-03-27

15

Ūkininko L. Baltrūno sodyboje

Nociūnų

2019-03-29

9

Prie ūkininko J. Jėckos sodybos

Migonių

2019-03-29

10

Prie Migonių kaimo parduotuvės

Pelyšių

2019-03-29

11

Ūkininko T. Indilo sodyboje

Juodžiūnų

2019-03-29

12

Ūkininko J. A. Buzo sodyboje

Šimonių mstl.

2019-03-29

14

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Butėnų

2019-03-29

16

Prie ūkininko

A. Muraškos sodybos

3.

Kupiškio

Didžprūdžių

2019-04-01

8

Didžprūdžių   mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Duorpių

 

2019-04-01

9

Ūkininkės E. Medelinskienės sodyboje

Uoginių

2019-04-01

10

Prie Uoginių kaimo parduotuvės

Ničiūnų

 

2019-04-01

11

Ūkininkų L. Čemerienės ir R. Juknevičiaus sodybose

Antašavos mstl.

2019-04-01

14

Buvusių mechaninių dirbtuvių kieme

 

4.

Subačiaus

Skverbų

2019-04-02

13

Prie ūkininko S. Durasevičiaus sodybos

Valakų

2019-04-02

14

Prie ūkininko R. Petronio sodybos

Subačiaus mst.

2019-04-02

15

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

5.

Noriūnų

Maksvyčių

2019-04-03

11

Ūkininko K. Petrulio sodyboje

Rudilių

2019-04-03

12

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Karklynės

2019-04-03

14

Ūkininko V. Čerkausko ž. ū. technikos apžiūra

Morkūniškio

2019-04-03

15

Ūkininko J. Kuklinsko ž. ū. technikos apžiūra

6.

Kupiškio

Drūlėnų

2019-04-05

9

Ūkininko A. Kručo sodyboje

Paketurių

2019-04-05

10

Prie parduotuvės

Svidenių

2019-04-05

12

Ūkininko P. Jakšio sodyboje

Keršuliškių

2019-04-05

13

Ūkininkų R. Kalamažniko ir S. Gurklio sodybose

Ožkinių

 

2019-04-05

14

Ūkininkų P. Smičiaus ir V. Tūskos sodybose

Varniškių

2019-04-05

16

Ūkininkės R. Strazdienės ž. ū. technikos apžiūra

7.

Alizavos

Sabuliškių

2019-04-08

8

Ūkininkų D. Barono ir D. Jankausko ž. ū. technikos apžiūra

Kalnagalių

2019-04-08

9

Ūkininkės   D. S. Audickienės sodyboje

Alizavos mstl.

2019-04-08

10

Aikštelėje prie buvusių mechaninių dirbtuvių

Girsteikių

2019-04-08

15

Ūkininkės N. Vadlugienės sodyboje

Girbučių

2019-04-08

16

Ūkininko R. Babicko sodyboje

8.

Kupiškio miestas

Slavinčiškio g.

2019-04-09

9

UAB „ Joris farms“ ž. ū. technikos apžiūra

9.

Šimonių

Keginių

2019-04-09

12

Prie ūkininko R. Šlapelio sodybos

Puožo

2019-04-09

13

Ūkininko S. Šerelio ž. ū. technikos apžiūra

Juodpėnų

2019-04-09

14

Ūkininkų Z. ir G. Aleksandravičių ž. ū. technikos apžiūra

Mazgeliškių

2019-04-09

16

Ūkininko H. Gineikos ž. ū. technikos apžiūra

 

 

10.

Skapiškio

Kerelių

2019-04-10

13

Kerelių fermos teritorijoje

Naivių

2019-04-10

15

Naivių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

11.

Noriūnų

Puponių

2019-04-12

 

8

Ūkininko M. Baltušio sodyboje

Noriūnų

 

2019-04-12

9

UAB „Nodama“ technikos apžiūra

Noriūnų

 

2019-04-12

11

Prie Noriūnų pieno supirkimo punkto

Palėvenės

2019-04-12

13

Prie ūkininkės                           E. Vanagienės sodybos

Siaurių

2019-04-12

15

Prie ūkininko                      Č. Karaliūno sodybos

Byčių

2019-04-12

16

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

12.

Alizavos

Gyvakarų

2019-04-15

9

Ūkininko

R. Bartaševičiaus ž. ū. technikos apžiūra

Gyvakarų

2019-04-15

10

Prie ūkininko A. Jonušio sodybos

Stuburų

2019-04-15

11

Prie ūkininko E. Povilausko sodybos

Salamiesčio mstl.

2019-04-15

12

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

13.

Kupiškio

Laukminiškių

2019-04-16

11

Prie ūkininko A. Keršulio sodybos

Virbališkių

2019-04-16

12

Prie ūkininkės

B. Dešriuvienės sodybos

Jutkonių

2019-04-16

15

Ūkininko B. Kaladės sodyboje

14.

Skapiškio

Biliūnų

2019-04-17

11

Ūkininko J. Pakalnio ž. ū. technikos apžiūra

Biliūnų

2019-04-17

13

Prie ūkininko R. Šilinio sodybos

Kreipšių

2019-04-17

15

Prie ūkininko V. Mačionio sodybos

15.

Alizavos

Bakšėnų

2019-04-19

8

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Rudikų

2019-04-19

10

Ūkininko V. Stančiko ž. ū. technikos apžiūra

Žaidelių

2019-04-19

11

ŽŪB „Daukučiai“ ž. ū. technikos apžiūra

Žaidelių

2019-04-19

13

Prie pieno supirkimo punkto

Palėvenėlės

2019-04-19

14

Ūkininko D. Švelnės ž. ū. technikos apžiūra

Palėvenėlės

2019-04-19

15

Prie pieno supirkimo punkto

Kunigiškių

2019-04-19

16

Ūkininko R. Plerpos ž. ū. technikos apžiūra

16.

Kupiškio

Račiupėnų

2019-04-23

8

Ūkininko J. Augustino sodyboje

Šepetos

2019-04-23

10

Prie Šepetos pieno supirkimo punkto

Papilių

2019-04-23

12

Prie Papilių parduotuvės

Papilių

2019-04-23

14

Ž. ū. k. „Baltoji smilga“ žemės ūkio technikos apžiūra

Kikonių

2019-04-23

16

Ūkininko A. Dobrovolskio ž. ū. technikos apžiūra

17.

Kupiškio miestas

Vytauto g.

2019-04-24

13

Ūkininko E. Černiaus ž. ū. technikos apžiūra

18.

Kupiškio

Slavinčiškio

2019-04-24

15

Ūkininkės G. Dačiulienės sodyboje

19.

Skapiškio

Skapiškio gelež. stotis

2019-04-26

9

Aikštelėje prie geležinkelio stoties

Skapiškio mstl.

2019-04-26

10

Buvusių Dailiūnų mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Eičionių

2019-04-26

13

Ūkininko V. A. Kytros     ž. ū. technikos apžiūra

Totorių

2019-04-26

15

Ūkininko A. Žilinsko ž. ū. technikos apžiūra

Laičių

2019-04-29

8

Buvusių mechaninių dirbtuvių teritorijoje

Laičių

2019-04-29

10

Ūkininko S. Vasiliausko ž. ū. technikos apžiūra

Kandrėnų

2019-04-29

12

Prie ūkininkės M. Sergejevienės sodybos

Kandrėnų

2019-04-29

13

Ūkininkų I. Kazlausko ir R. Buivydo ž. ū. technikos apžiūra

20.

Kupiškio

Bagdonių

2019-04-30

8

Prie Bagdonių pieno supirkimo punkto

Vėžionių

2019-04-30

9

Prie Vėžionių pieno supirkimo punkto

Aukštupėnų

2019-04-30

11

Prie Aukštupėnų pieno supirkimo punkto

Aukštupėnų

 

2019-04-30

12

Ūkininkų A. Šlapelio ir J. Raugalės ž. ū. technikos apžiūra

Pyragių

2019-04-30

13

Ūkininkės A. Adamonienės ž. ū. technikos apžiūra

Plundakų

2019-04-30

15

Prie ūkininko A. J. Vaškelio sodybos

Mirabelio

2019-04-30

16

Ūkininkės G. Plevokienės ž. ū. technikos apžiūra

21.

Kupiškio

Liepų g. 1, Šepeta

2019-05-03

10

UAB „Durpeta“ ž. ū. technikos apžiūra

22.

Kupiškio

Pašepečio

2019-05-08

10

Paberžių ŽŪB žemės ūkio technikos apžiūra

23.

Kupiškio miestas

Ugniagesių g. 5

2019-05-15

10

UAB „Kupiškio vandenys“ ž. ū. technikos apžiūra

24.

Kupiškio miestas

Energetikų g. 4

2019-05-17

10

UAB „Kupiškio komunalininkas“ ž. ū. technikos apžiūra

25.

Noriūnų

Rudilių

2019-05-28

10

UAB „Kupiškio Akmenlita“ ž. ū. technikos apžiūra

26.

Subačiaus

Kunčių

2019-05-29

10

AB „Klaipėdos nafta“ ž. ū. technikos apžiūra

27.

Kupiškio miestas

Jaunimo g. 8

2019-05-31

10

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos ž. ū. technikos apžiūra

 

PASTABA: Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninėje apžiūroje prašome dalyvauti ir sąraše nepaminėtus aplinkinių kaimų gyventojus pagal artimiausią ir patogiausią apžiūros atlikimo vietą.

 

Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti (tvirtinami lengvai pasiekiamose vietose) naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis ir avarinio sustojimo ženklais, mašinų vairuotojai – šviesą atspindinčiomis liemenėmis. Savivartės priekabos turi turėti atramą pakeltam kėbului fiksuoti. Visos mašinos tikrinamos tik jas užvedus.

 

Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. Galiojantį, atitinkantį traktoriaus kategoriją, traktorininko arba vairuotojo pažymėjimą.
2. Traktoriaus (priekabos) registracijos dokumentą.
3. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą.
4. Vaistinėlę (sukomplektuotą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus).
5. Gesintuvą.
6. Avarinį sustojimo ženklą.
7. Dokumentą, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 53057, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:

LT744010051001324763 – AB Luminor bankas;
LT327180000000141037 – AB Šiaulių bankas;
LT247300010112394300 – AB „Swedbank“;
LT427230000000120025 – UAB Medicinos bankas.

 

traktoriaus techninę apžiūrą – 5 Eur;
priekabos techninę apžiūrą – 3 Eur.


Technikos savininkui nespėjus paruošti technikos pagal nurodytą grafiką, techninė apžiūra bus atlikta individualiai iš anksto suderinus datą, laiką, ir papildomai sumokėjus Valstybės rinkliavą 5,70 Eur  į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.


Dėl detalesnės informacijos ir registracijos atlikti techninę apžiūrą, prašome kreiptis (registruotis) į  Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėją Saulių Kareivą, tel. (8 459) 35 612, mob. 8 620 24527.

__________________________

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-03-27 11:07
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“