Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Bendruomeninių organizacijų taryba

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

 

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų.

Tarybos veiklos tikslas  – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

 

Taryba atlieka šias funkcijas:

1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. informuoja visuomenę apie Tarybos veiklą, skelbia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus;

5. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

6. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Kupiškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

 

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

 

1. Valdas Šateika – Savivaldybės vicemeras;

2. Alvaras Baltušis – Puponių kaimo bendruomenės pirmininkas;

3. Augenijus Cesevičius – Savivaldybės tarybos narys;

4. Neringa Čemerienė – Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė;

5. Bronius Kaminskas – Alizavos bendruomenės centro pirmininkas;

6. Irena Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

7. Laimis Puciata – Laičių kaimo bendruomenės pirmininkas.

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-04-22 15:26
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“