Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Nevyriausybinių organizacijų koalicija

KUPIŠKIO RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJA

(toliau – NVO koalicija)

 

Įkūrimo data 2001-04-11

Įm. kodas 300124905

Narių skaičius 23

Adresas Gedimino g. 36, Kupiškis

Organizacijos pirmininkas Marytė Semaškienė

Telefonas 8 610 01392

El. paštas busema@gmail.com

 

Misija

  • kurti pozityvų NVO koalicijos įvaizdį, būti aktyviais tarpininkais tarp vietos valdžios struktūrų ir visuomenės;
  • siekti glaudaus nevyriausybinių organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo, burti bendruomenes naudingiems darbams ir iniciatyvoms.

 

Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicija yra savarankiška visuomeninė organizacija, kurios teisinė forma yra asociacija, veikianti Kupiškio rajone, vienijanti sava­noriškai įstojusių rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Koalicijos įkūrimo iniciatoriumo, organizatoriumi ir valdybos pirmininku buvo šviesios atminties Vidas Vilimas, kurį laiką koalicijos valdybai vadovavo Bronė Kaleinikovienė, nuo 2005 m. pradžios iki 2016 m. gegužės 6 d. – Stanislovas Rugaitis, o nuo 2016 m. balandžio 26 d. - Marytė Semaškienė.

 

Koalicijos veiklos kryptis lemia strateginiai tikslai:

  • NVO koalicijos stiprinimas (gerosios patirties apibendrinimas ir sklaida, mokymai, konferencijos, duomenų bazės plėtra ir kt.);
  • Bendradarbiavimo tarp NVO koalicijos ir vietos valdžios stiprinimas;
  • Informacijos apie NVO koalicijoje esančių organizacijų veiklą sklaida;
  • Savanorystės tradicijų skatinimas ir plėtra.

 

 

KUPIŠKIO RAJONO NVO KOALICIJOJE ESANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACINIŲ
V A R D I N I S   S Ą R A Š A S

2020-01-01

 

 

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-12-15 15:51
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“