Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Seniūnaitijos

 

Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai
(Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. TS-297)

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių sąrašas    


  Alizavos seniūnijos:

  Salamiesčio seniūnaitija – Rima Gatautienė;   

  Palėvenėlės seniūnaitija – Euchrida Sipavičienė;

  Alizavos seniūnaitija – Vita Balnevičienė.

   

  Kupiškio seniūnijos:

   Antašavos seniūnaitija – Dalia Navickienė, mob. tel. +370 614 17435;

   Uoginių seniūnaitija –  Rimantas Vasilenko;

   Šepetos seniūnaitija – Ona Petrauskienė;

   Virbališkių seniūnaitija – Virginija Katelienė, mob. tel. +370 628 29149.

   

   Noriūnų seniūnijos:

    Puponių seniūnaitija – Arnas Juzelėnas;

    Palėvenės seniūnaitija – Laimutė Juknevičienė;

    Noriūnų seniūnaitija – Antanas Surplys;

   Rudilių seniūnaitija – Alvidas Zabiela.

   

   Skapiškio seniūnijos:

         Skapiškio seniūnaitija – Bronė Laučinavičienė;

         Kreipšių seniūnaitija – Rasa Šilinienė;

         Laičių seniūnaitija – Rimantas Čeplevičius;

         Naivių seniūnaitija – Milda Levickienė.  Subačiaus seniūnijos:

   Aukštaičių seniūnaitija – Regina Meškauskienė;

   Lukonių seniūnaitija – Violeta Kunskienė;

   Subačiaus miestelio seniūnaitija – Jurga Klevečkienė.

   

   Šimonių seniūnijos:

         Adomynės seniūnaitija – Arevik Babajan;

         Juodpėnų seniūnaitija – Bronė Tručilauskienė;

         Migonių seniūnaitija – Mindaugas Vilimas;

         Šimonių seniūnaitija – Palmira Klimavičienė.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-08  įsakymas Nr. ADV-521


 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės mero

2015 m. lapkričio 13 d. potvarkiu Nr. MV-62

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUDAROMŲ SENIŪNAITIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaitijos apimama teritorija

Gyventojų skaičius

 

 

Kupiškio seniūnija

 

1.

Antašavos

 

Akmenytės k., Antašavos mstl., Astravų k., Ąžuolytės k., Bedalių k., Bikonių k., Daršiškių k., Didžprūdėlių k., Didžprūdžių k., Drūlėnų k., Dumbliūnų k., Gikonių k., Intapų k., Keršuliškių k., Kreiveniškių k., Maugarų k., Ožkinių k. Paketurių k., Pavėvenės vs., Svidenių k., Trasykių k., Varniškių k., Viktariškių k., Vilkiškių k., Virbališkių k., Visgiūnų k., Žegunių k., Žemaitėlių k.,

Žiūriškių k.

1099

2.

Uoginių

Duorpių k., Ničiūnų k., Tebešiūnų k., Uoginių k., Užubalių k., Žižmariškio k.

215

3.

Šepetos

Aleksandrijos, Ažubalio k., Bukėnų k., Čiovydžių k., Griauželiškių k., Kikonių k., Kinderių k., Liesnųjų vs., Paberžių k., Papilių k., Pašepečio k., Rėkučių k., Skodinių k., Slavinčiškio k., Stičkalnio k., Šepetos k., Šnipeliškio k.

1116

4.

Virbališkių

Aukštupėnų k., Bagdonių k., Biriečių k., Braskuškio k., Dvaramiškio k., Gindvilių k., Iciūnų k., Jutkonių k., Kauniškio k., Kuosėnų k., Laukminiškių k., Mirabelio k., Pajuodupės k., Pyragių k., Plundakų k., Vėžionių k., Virbališkių k.

1136

 

 

Alizavos seniūnija

 

1.

Alizavos

Abejutų k., Alizavos mstl., Dabramislių k., Elniškių k., Girbučių k., Girsteikių k., Gliaudelių k., Grincagalės k., Jasiškio vs., Juodinių k., Kalnagalių k., Kuokiškio k., Mantvydų k., Mirgų k., Patrakės k., Petrošiškio k., Pilviškių k., Prūsagalės k., Ratautiškio k., Repeniškio k., Sabuliškių k.,   Užubalių k., Vainiūniškio k., Viežgų k., Zasinyčių k., Žadeikių k.    

634

2.

Salamiesčio

Bakšėnų k., Bartašiškio k., Berniūniškių k., Buožių k., Gyvakarų k., Griciūnų k., Gumbelių k., Kalnuočių k., Klingų k., Kreivenių k., Likalaukių k., Nodiejiškių k., Pabūdžio k., Stuburų k., Salamiesčio mstl.

712

3.

Palėvenėlės

Daukučių k., Kunigiškio k., Laičių k., Miliūnų k., Palėvenėlės k., Rudikų k., Žaidelių k.

448

 

 

Subačiaus seniūnija

 

1.

Aukštaičių

Bajoriškių k., Baronų k., Rudiškių k., Radžiūnų k., Skverbų k., Zalietiškio k., Žvirblionių k., Ilgučių k., Dvariškių vs., Valakų k., Šaukliškių k., Kunčių k., Biržų g., Aukštaičių a., Dvariškių g., Gintaro g., Kupiškio g., Depo g., P. Černiausko g., S. Nėries g., Stoties g., Vilniaus g., Bokšto g.

956

2.

Lukonių

Lukonių k., Vivulių k., Bagdoniškių k., Kautrimiškių k., Terpeikių k., Pamarnakių k., Varaniškių k., Pagirės k., Oniūnų k., Miliūnų k., Šaltenių k., Jauniūnų k., Gudgalio k., Gražiškių k., Šiaudinių k., Stirniškių k.    

517

3.

Subačiaus miestelio

Subačiaus mstl., Raugališkio k., Subačiaus vs., Pasubatės k., Paryžės k., Ilčiūnų k., Masilioniškio k., Kumponiškio k., Žviliūnų k., Bražiškių I k., Bražiškių II k., Vigodkos k., Padembės k., Girėnų k., Vėveliškio k., Smėlinkos k., Paviešinčių k., Butrimų k., Čečelių k., Budrionių k., Stračnių k., Ilgalaukių g., Klaipėdos g., Liepų g., Medžiotojų g., Panevėžio g., Sodų g., Topolių g., Viešintos g., Asiūklynės g.

531

 

 

Noriūnų seniūnija

 

1.

Puponių

Byčių k., Smilgių k., Račiupėnų k., Puponių k., Bukonių k., Didžiagrašių k., Blizgės vs.

403

2.

Palėvenės

Palėvenės mstl., Siaurių k., Mutkūnų k., Aukštaičių k., Buivėnų k., Pakarklių k., Vasalavos k., Vaideginės vs.

240

3.

Rudilių

Rudilių k., Maksvyčių k., Paprūdžių k., Morkūniškio k., Mažionių k., Atkočiškių k., Dūbliškių k., Placeniškių k., Padegsnio k., Karklynės k., Kukaukos vs.

488

4.

Noriūnų

Noriūnų k., Melioratorių g. namai Nr. 3, 4, 6, 6A, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Sodų g., Kalnelio k., Krantinės g., Lėvens g., Naktakės g., Pasuosių k., Karaliūnų k., Akmenių k., Žvėrių k.

1021

 

 

Šimonių seniūnija

 

1.

Adomynės

Adomynės k., Aluotų k., Adutiškio k., Beregių k., Braknių k., Bugailiškių k., Druskių k., Galsiškių k., Geiminių k., Labeikių k., Miškinėlių k., Naujikų k., Punkiškių k., Puknių k., Puzionėlių k., Ruzgų k., Sokonių k., Šernupio k., Vodonių k., Vairiškių k.

474

2.

Juodpėnų

Ažubalių I k., Ažubalių II k., Butėnų k., Juodpėnų k., Jurgeliškių k., Kairių k., Keginių k., Mazgeliškių k., Mieliūnų k., Obonių k., Puožo k., Puponių II k., Šetekšnų k., Šileikių k., Tumasonių k., Vėderiškių k., Vizbarų k.

477

3.

Migonių

Butkūnų k., Dapšių k., Gaigalių k., Linkiškių k., Migonių k., Nociūnų k., Pajuodbalio k., Rozalimo k., Starkonių k., Šapalų k., Varneliškių k.

211

4.

Šimonių

Šimonių mstl., Gegužinių k., Čviklių k., Inkliuzų k., Jurkštų k., Juodžiūnų k., Kalnelio k., Lipkiškių k., Lanauskų k., Margavonės k., Malvinavos k., Pelyšių k., Paižinio k., Raukštonių k., Šimonėlių k., Uogšilio k.    

558

 

 

Skapiškio seniūnija

 

1.

Skapiškio

Skapiškio mstl., Skapiškio gelež. stotis, Dailiūnų k., Bajorų k., Beštupio vs., Cegelnės vs., Čivų k., Čypelių k., Eičionių k., Jaučiapievio k., Jokšių k., Kepuriškio vs., Laibiškių vs., Mikiškių k., Mirabelėlio k., Misiukiškio k., Mituvos k., Slabados k., Šimiškių k., Šiurpiškių k., Švedukalnio k., Totorių k., Tvirų k., Vengriškio vns., Žiogų vs.      

784

2.

Kreipšių

Kreipšių k., Biliūnų k., Blizgės k., Čypiškių k., Jurėniškių k., Lazdynupio vs., Juozapavos k., Narbutų k., Topolio vs., Vainiškių k., Vėželių k., Vilniaus k.

247

3.

Laičių

Ažuvadžių k., Bajorų k., Daugiškių k., Gūrų k., Kandrėnėlių k., Kandrėnų k., Kepuriškio gelež. st., Kepurių k., Kirkėnų k., Laičių k., Miškonių k., Pocauskų k., Stukonių k., Vaduvų k., Vergučių k., Žardeliškių vs.

300

4.

Naivių

Čivonių k., Duoniūnų k., Girvalakių k., Kerelių k., Mičiūnų k., Naivių k., Puponių k.,   Stukų k., Tatkonių k.

385

 

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2019-08-05 13:54
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“