Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

APIE SENIŪNIJĄ

APIE KUPIŠKIO SENIŪNIJĄ


Kupiškio seniūnijos plotas 250  kv. km.
2015 m. sausio 1 d. Kupiškio seniūnijoje  buvo  3647  gyventojų.

 

 

Seniūnijos teritorijoje veikia Antašavos ir Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos.

     

Yra du laisvalaikio centrai, trys  kaimo bibliotekos.

Veikia Virbališkių ir Antašavos ugniagesių komandos.

 Virbališkių kaime, buvusios mokyklos patalpose įsteigtas Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinys Krizių centras.

Seniūnijos valdos tarsi apriečia tris ketvirtadalius Kupiškio miesto. Beveik perpus jas dalija Kupiškio marios, išsiliejusios 1984 m. užtvenkus Lėvens upę. Šis tvenkinys nuo priemiesčio Aukštupėnų ir Paketurių kaimų, išsidėsčiusių priešingose jo pusėse, tęsiasi 25 km į šiaurę iki Rokiškio rajono.
Marių pakrantės kasmet gražėja. Tvarkomos, prižiūrimos ir kuriamos naujos poilsiavietės. Prie marių priežiūros  ir tvarkymo darbų daug prisideda  ir seniūnija. Tvarkomos poilsiavietės, renkamos poilsiautojų paliktos šiukšlės, remontuojami poilsiaviečių įrenginiai, šienaujamos teritorijos, retinami krūmai.

Seniūnijai priklauso 31 kapinės, iš jų 8 veikiančios ir 23 neveikiančios. Kiekvienais metais seniūnijos pastangomis jos prižiūrimos, šienaujamos, šalinami pavojingi medžiai, atliekami kai kurie smulkaus remonto darbai.

Seniūnijos teritorijoje veikia 4 muziejai.

LAUKMINIŠKIŲ KAIMO MUZIEJUS


Kontaktai
Adresas: Laukminiškių k., LT-40100, Kupiškio rajonas.
Mob. tel. 8 616 30056.

Informacija lankytojui
Darbo laikas
ketvirtadieniais-penktadienis 8–17 val.; l.

Apie muziejų
Prie Kupiškio marių, Laukminiškių kaime, nuo 2002 m. gruodžio 24 dienos veikia muziejus, įsikūręs rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvų namuose. Šis pastatas atstatytas kraštiečių Gedimino Kaluinos, Algimanto Zolubos ir buvusio ilgamečio Virbališkių kolūkio pirmininko Broniaus Inapo rūpesčiu.
Laukminiškių kaimo muziejų įrengė Kupiškio rajono Virbališkių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos Janina Puronienė ir Kristina Aleksandravičienė. Pedagogėms talkino jų auklėtiniai. Surastą turtą sutvarkius, atkurta etnografinė ekspozicija, atspindinti XIX a. pab. – XX a. pr. aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius ir tradicijas.
Unės ir Petro Babickų atminimui įrengta ekspozicija supažindina su jų kūrybos ir gyvenimo keliu. Šiuose namuose gimė ne tik Petras ir jo sesuo Unė, bet ir dar du broliai – Lietuvos kariuomenės pulkininkas Kazys bei karo mokslus baigęs, dirbęs mokytoju Vytautas.


ADOMO PETRAUSKO MUZIEJUS ir UOGINIŲ AMATŲ CENTRAS

 

Kontaktai
Adresas: Uoginių k., LT-40428, Kupiškio rajonas.

Mob. tel. 8 610 01 465.


Informacija lankytojui
Darbo laikas:

antradieniais – šeštadieniais 8–17 val.

 

 


Rinkinys
Rinkinį sudaro raštijos, fotografijos, dailės, buities, gamtos eksponatai.


Ekspozicija
Adomas Petrauskas (1914–2004) visą savo gyvenimą paskyrė etnografijos, istorijos eksponatams rinkti.
Pirmiesiems lankytojams A. Petrauskas savo klėties duris atvėrė 1969 metais. Tuomet savarankiškai parengtoje ekspozicijoje buvo etnografijos eksponatai, archeologijos radiniai. Pamatę didelį jo entuziazmą kaupti įvairias senienas, muziejui išsiplėsti padėjo tuometiniai Antašavos kolūkio vadovai Vytautas Notkus ir Albinas Vaižmužis.

Savamokslis kaimo meistras Jonas Laužikas muziejininko sodyboje sukonstravo ir pastatė originalų pastatą – bokštą.

Dabar A. Petrausko muziejų sudaro kompleksas pastatų, kurie pilni eksponatų.
A. Petrauskui už sukauptą, išsaugotą ir pateiktą dvasinę bei materialinę etninę kultūrą 2001 metais suteiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas.

 

 

 

 UOGINIŲ AMATŲ CENTRAS (ADOMO PETRAUSKO MUZIEJUJAUS TERITORIJOJE)


2015 m. liepos 15 dieną baigtas statyti naujas Uoginių amatų centras

 

2015 m. birželio 4 d. 15.00 val.  įvyko rezultatų pristatymo baigiamasis renginys – amatų popietė.

Projektas „AMATŲ CENTRO ĮKŪRIMAS UOGINIŲ KAIME, KUPIŠKIO RAJONE“ Nr. LEADER-14-KUPIŠKIS-05-004

Vykdant projektą sukurta interneto svetainė www.kupiskioamatai.lt 
  
Akimirkos iš renginio

 

 DAILININKĖS VERONIKOS ŠLEIVYTĖS PAVEIKSLŲ GALERIJA


Kontaktai
Adresas: Viktariškių k., LT-40426, Kupiškio rajonas.
Mob. tel. 8 616 30056


Informacija lankytojui
Darbo laikas:
antradieniais, trečiadienis ir  šeštadieniais 8–17 val.


Ekspozicija
Eksponuojami tapybos kūriniai. Vienoje iš klėčių įrengta ekspozicija, kuri supažindina su V. Šleivytės gyvenimu ir kūryba Kaune.

Buvusioje tėvų pirkioje atkurta šiam kraštui būdinga kaimo amatininko buities ekspozicija.
Veronika Šleivytė

V. Šleivytė gimė 1906 m. gruodžio 6 dieną Kupiškio rajone, Antašavos miestelyje, daugiavaikio kalvio šeimoje. Didžiulei Šleivių šeimai gyvenimas buvo nelengvas. Kai Veronikai suėjo ketveri metai, tėvas Jonas Šleivys trobą perkėlė iš miestelio į Viktariškių kaimą (vienas seniausių Kupiškio rajono gatvinis kaimas)
V. Šleivytė, nors ir gyvendama vargingai, baigė pradžios mokyklą, o vėliau 1934 metais ir Kauno aukštesniąją meno mokyklą, kur įsigijo grafikės specialybę. Tačiau mieliau ji kūrė tapybos darbus.
Gausus kūrybinis dailininkės palikimas yra išsibarstęs po visą Lietuvą, bet daugiausia jos darbų – galerijoje Viktariškių kaime. Tikslios statistikos apie V. Šleivytės sukurtus meno kūrinius nėra, tačiau manoma, jog nutapyta, nupiešta apie 2 tūkst. darbų, surengta per 90 grupinių bei personalinių parodų visoje Lietuvoje
Savo tėvų sodybą V. Šleivytė padovanojo buvusiam Antašavos kolūkiui su sąlyga, kad jame būtų įkurta jos kūrinių galerija. Galerija atidaryta 1985 m. rugsėjo 2 d.

 

KITOS LANKYTINOS VIETOS


Bene patraukliausias seniūnijoje Antašavos miestelis, gavęs pavadinimą iš dvarininko J.Antaševskio pavardės, ir jo apylinkės.

Antašavoje išliko dvaro rūmai ir klebonija, pastatyti pagal L.Stuokos-Gucevičiaus mokinio M.Šulco projektą.

   


Prie Antašavos glaudžiasi Viktariškiai – vienintelis Lietuvoje kaimas, turintis paveikslų galeriją. Tai dailininkės V.Šleivytės dovana gimtinei.

Už kelių kilometrų nuo Antašavos – Uoginiai. Šio kaimo kapinaitėse stovi 1716 m. statyta koplytėlė, kurioje pamaldas laikė kunigas poetas A.Strazdas.


Į Uoginius važiuoja ekskursijos ir pavieniai smalsuoliai susipažinti su unikaliu muziejumi, kuriuo savo sodybą pavertė paprastas žemdirbys A.Petrauskas.

 

Bagdonių kaimas, kuriame dar tebeveikia rusų sentikių cerkvė, – dviejų tautybių žmonių likimų liudininkas. Pyragių kaimą į Kupiškio krašto istoriją įterpė gūdžiais carizmo metais lietuvių kalba suvaidintas spektaklis „Nepadėjus nėr ko kasti”.


Seniūnijos pietinėje dalyje telkšo Šepetos pelkė, susiformavusi poledynmečiu iš dviejų ežerų, o, pasak legendos, atsiradusi prasmegus žemėn miestui. Čia dar galima paragauti retų uogų tekšių ir auga tundros medelis beržas keružis, kitur Lietuvoje neaptinkamas. Šepetos kaime įsikūrusi
UAB „Durpeta" - lietuviško kapitalo įmonė, Lietuvoje išgaunanti ir perdirbanti naudingąsias iškasenas - durpes. Įmonei priklauso 6 gamybiniai padaliniai, per metus pagaminantys apie 500 000 m3 durpių žaliavos. Beveik trečdalis šio kiekio yra perdirbama į durpių substratus bei durpes kurui. Įmonėje dirba daugiau kaip 200 darbuotojų.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2016-03-21 09:19
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“