Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2017-03-23 Antikorupcijos komisijos posėdis
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2017 M. KOVO 23 D. 14 VAL. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ SALĖJE

 
DARBOTVARKĖ

 

  
1.    Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos išvados ,,Dėl korupcijos rizikos analizės Kupiškio rajono savivaldybės veiklos srityse“.
2.    Dėl 2016 metais įvykusių viešųjų pirkimų, kurių vertė didesnė kaip 50 000 eurų, konkursų rezultatų.
3.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos už 2016 metus.
4.    Kiti klausimai.
Pateiktas papildomas prašymas dėl viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinio vertinimo: 
1) valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų ir melioracijos statinių gyvenvietėse, remontas (preliminari vertė 58 800Eur);
2) patalpų remontas, keičiant paskirtį Krantinės g. 28, Kupiškio m., remonto darbai su paprastojo remonto aprašo parengimu (preliminari vertė 175 000 Eur);
3) Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių  ir B. Žekonio gatvių apšvietimo  tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu pirkimas (preliminari vertė 151 000 Eur);
4)  Kupiškio miesto Vytauto  gatvės apšvietimo  tinklų rekonstravimo darbų su techninio projekto parengimu pirkimas (preliminari vertė 74 000 Eur);
5) Virbališkio k. Lėvens gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai su techninio projekto parengimu (52 000 Eur);
6) Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra (preliminari vertė 160 000Eur);
7) Kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22035,S27) - Šmito Malūno su technologine įranga Dariaus ir Girėno g. 12, Kupiškyje, tyrimų atlikimo, tvarkybos bei pritaikymo viešoms kultūros bei turizmo reikmėms projekto parengimas (preliminari vertė 50 000 Eur).

Komisijos pirmininkas                                Leonas Apšega    

 


 Antikorupcijos komisijos posėdžio protokolas (2017-03-23)


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-04-11 11:35
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“