Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2018-05-02 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2018 m. gegužės 8 d. Nr. KPK-4

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2018 m. gegužės 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g. 2.

Posėdis prasidėjo: 10 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 10 val. 40 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Genė Žilinskienė, Bronislavas Rimkus, Rima Lapienienė, specialistai: Mažvydas Šalkauskas.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. „Energijos taupymo paslaugų Kupiškio rajono savivaldybėje pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 120 mėn., preliminari sutarties vertė 266 200 Eur su PVM).

1.2. „Maironio gatvės Kupiškio mieste kapitalinio remonto darbai“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 25 mėn., preliminari sutarties vertė 380 262 Eur su PVM).

2. Kiti klausimai.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

 

SVARSTYTA. 1.1 „Energijos taupymo paslaugų Kupiškio rajono savivaldybėje pirkimas“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 120 mėn., preliminari sutarties vertė 266 200 Eur su PVM).

Komisijos pirmininkas kreipėsi į specialistą Mažvydą Šalkauską, kad jis pristatytų šį viešąjį pirkimą.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šio viešojo pirkimo idėja yra ta, kad norima pakeisti senus šviestuvus į taupančius energiją ir ekonomiškesnius. Perkama tokia paslauga, kur bus keičiami 509 šviestuvai, tiekėjas įsipareigotų juos 10 metų prižiūrėti. Šviestuvai keičiami Kupiškio mieste ir rajone. Subačiuje, Biržų g. planuojama keisti visą apšvietimą, nes toje gatvėje veikia tik keli šviestuvai ir apšvietimo kokybė yra labai prasta. Įdiegus naujus šviestuvus energijos sąnaudos planuojama būtų per puse mažesnės.

Bronislovas Rimkus atkreipė dėmesį, kad iš pavadinimo aišku, kad šviestuvai bus keičiami mieste ir rajone, tačiau nėra konkretaus sąrašo.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad komentuoti negali, nes nežino, šiuo klausimu kompetentingas yra UAB „Kupiškio komunalininkas“ pavaduotojas Sigitas Dulksnys, tačiau su juo susisiekti telefonu nepavyko.

Bronislovas Rimkus teigia, kad UAB „Kupiškio komunalininkas“ turėtų raštiškai pateikti sąrašą, kur bus keičiami šviestuvai.

Komisijos pirmininkas ir kiti komisijos nariai bendru sutarimu patvirtino, kad norėtų elektroninių būdu gauti raštišką atsakymą, kur bus keičiami LED šviestuvai Kupiškio mieste ir rajone.

Komisijos pirmininkas nurodė, kad protokolas nebus surašomas, kol komisijos nariai negaus sąrašo, kur bus keičiami šviestuvai.

UAB „Kupiškio komunalininkas“ 2018 m. gegužės 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui raštu Nr. IS-01-189 „Dėl gatvės apšvietimo natrio lempų šviestuvų keitimo į LED šviestuvus“ pateikė paaiškinimą. Tą pačią dieną šis raštas buvo išsiustas Antikorupcijos komisijos nariams į jų elektroninio pašto dėžutes, prieštaravimų ir pastabų negauta. Gautas raštas pridedamas prie 2018 m. gegužės 4 d. protokolo kaip jo priedas.

Lina Kaušakienė pasiteiravo pranešėjo Mažvydo Šalkausko, kodėl Jaunimo gatvėje, Kupiškio mieste yra itin nekokybiškas apšvietimas, matomi akivaizdūs gedimai.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad pagrindinius darbus atliko įmonė UAB „Fegda“, ši įmonė buvo pasamdžiusi elektrikus, plačiau apie šią problemą galėtų pakomentuoti Sigitas Dulksnys.

Komisijos pirmininkas pabrėžė, kad UAB „Kupiškio komunalininkas“ turi raštiškai pateikti paaiškinimą, kodėl nekokybiškai veikia Jaunimo g., Kupiškio m. apšvietimas, šią informaciją atsiunčiant elektroniniu būdu.

UAB „Kupiškio komunalininkas“ 2018 m. gegužės 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui raštu Nr. IS-01-190 „Dėl jaunimo gatvės apšvietimo“ pateikė paaiškinimą dėl kokybiškai neveikiančio apšvietimo Jaunimo gatvėje. Gautas raštas pridedamas prie 2018 m. gegužės 4 d. protokolo kaip jo priedas. Pastabų iš Komisijos narių negauta.

Bronislovas Rimkus pasiteiravo dėl medžiagų, kurios darbų eigoje pasikeičia dėl įvairių aplinkybių ir pagal projektą naudojamos kitos medžiagos reikalingos apšvietimui, o ne tos kurios buvo numatytos darbų pradžioje.

Komisijos pirmininkas pabrėžė, kad jeigu apšvietimui naudojamos kitos medžiagos, o ne tos kurios buvo numatytos konkurso sąlygose, reikalinga rengti posėdį iš naujo ir svarstyti, dėl kokių priežasčių susiklostė tokios aplinkybės.

Komisijos pirmininkas pasiteiravo, kur yra dedami pakeisti šviestuvai, ar jie gali būti panaudoti dar kartą?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad taip ir yra daroma, jeigu keičiamas šviestuvas dar yra geras, jis panaudojamas dar kartą.

Komisijos pirmininkas nurodė, kad tokie dar kartą panaudojami šviestuvai turi būti pajamuojami, padedami į sandėlius ir esant poreikiui panaudojami dar kartą.

Komisijos pirmininkas pasiteiravo kur bus keičiami apšvietimo stulpai į modernesnius?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad stulpai bus keičiami tiktai Subačiuje, kitur LED lempos bus kabinamos ant tų pačių stulpų.

Komisijos pirmininkas paklausė, ar valdymo aparatūra bus keičiama?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad valdymo aparatūra turėtų nekisti.

Bronislovas Rimkus pasiteiravo, ar bus darbų priėmimas?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad bus skaičiuojami ar visi šviestuvai pakeisti, šviestuvus pakeisti turi per 180 dienų ir po to komisija vertins darbų kokybę.

Vyko balsavimas.

Už tai, kad Energijos taupymo paslaugų Kupiškio rajono savivaldybėje pirkime nėra korupcijos požymių, balsavo penki komisijos nariai, su išlyga, jeigu bus pateikiami raštiški paaiškinimai, kur bus montuojamas naujas apšvietimas, nurodant tikslų sąrašą.

NUTARTA:

1. Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.2. „Maironio gatvės Kupiškio mieste kapitalinio remonto darbai“ (pirkimą vykdo komisija, sutarties trukmė 25 mėn., preliminari sutarties vertė 380 262 Eur su PVM).

Komisijos pirmininkas kreipėsi į pranešėją Mažvydą Šalkauską pristatyti šį viešąjį pirkimą.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad planuojama tvarkyti Maironio g. Kupiškio mieste, nes šalia yra rekonstruojama Salomėjos Neries g., vanduo iš šios gatvės niekur nenubėga, todėl būtina tvarkyti Maironio g. Bus atliekami kasimo darbai, kartu UAB „Kupiškio vandenys“ tvarkys ir nuotekų tinklus, nes bus ardoma gatvės danga, darbai bus atliekami paprasčiau. Bus keičiamas šaligatvis, pasinaikins gelžbetoniniai stulpai, bus statomi nauji apšvietimo stulpai su LED lempomis, Planuojama panaudoti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Planuojama, kad darbai bus atliekami apie 2 metus. Kitais metais darbai turėtų užsibaigti.

Bronislovas Rimkus pareiškė norą, kad kai bus pasirašyta sutartis, sutarties kopiją norėtų gauti.

Komisijos pirmininkas papildė, kad jeigu bus poreikis ir išreikštas noras, sutarties kopiją įteikti ir kitiems komisijos nariams. Taip pat Komisijos pirmininkas pasiteiravo, ar šioje Maironio g. yra nuotekų tinklai ir vandentiekis?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad Maironio g. vandentiekis yra, tačiau dalyje šios gatvės atkarpos nėra nuotekų tinklų, jie bus įrengiami.

Už tai, kad Maironio gatvės Kupiškio mieste kapitalinio remonto darbų pirkime nėra korupcijos požymių, balsavo penki komisijos nariai.

NUTARTA:

1. Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

2. Kiti klausimai.

Kitų klausimų pateikta nebuvo.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Leonas Apšega

 

 

Posėdžio sekretorė                                      Gintarė Balanoškaitė


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-05-16 14:02
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“