Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2018-12-27 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2019 m. sausio 2 d. Nr. KPK-1

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2018 m. gruodžio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g. 2.

Posėdis prasidėjo: 10 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 10 val. 30 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Rima Lapienienė, specialistas: Mažvydas Šalkauskas.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:

1. Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. Supaprastinto atviro konkurso „Maisto atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 90 000,00 eurų su PVM.

1.2. Supaprastinto atviro konkurso „Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 162 000,00 eurų su PVM.

2. Kiti klausimai.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

SVARSTYTA. 1.1. Supaprastinto atviro konkurso „Maisto atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 90 000,00 eurų su PVM.

Komisijos pirmininkas kreipėsi į specialistą Mažvydą Šalkauską, kad jis pristatytų šį viešąjį pirkimą.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis gerinant atliekų tvarkymo sistemą. Maisto atliekų surinkimo vietų numatoma iš viso 12: 9 Kupiškio mieste, 2 Subačiaus mieste, 1 Noriūnų k. Konteineriai bus išdėstyti esamose buitinių atliekų aikštelėse ir į juos turėtų būti dedamos maisto atliekos. Ši projekto suma yra skiriama 3 metams ir tikimės nupirkti paslaugos teikėją, kuris išvežtų šias atliekas. Pirkimo sąlygos yra standartinės. Sutartis sudaroma metams, tačiau jeigu nekyla jokių pretenzijų, priekaištų sutartis gali būti pratęsiama.

Lina Kaušakienė pasiteiravo, dėl trečio ir ketvirto punkto, kuriuose numatyta maisto surinkimo vietos. Kraštiečių mikrorajone numatytos trys vietos, o Taikos gatvėje viena vieta. Jaunimo kvartale nėra numatyta tokių konteinerių, todėl tai turbūt priskiriama prie Taikos gatvės?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad taip, tai priskiriama prie Taikos gatvės. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pradiniame etape rengiant konteinerių surinkimo vietas, jos jau buvo numatytos, iš anksto paskaičiuota, vienos didesnės aikštelės, o kitos mažesnės. Maisto atliekų kiekį nustatyti yra labai sunku. Dirbant su buitinėmis atliekomis yra daug patirties, žinoma kur daugiausiai reikia vežti, kur telpa, netelpa. Kalbant apie maisto atliekas yra sunku nuspėti, mažiau patirties.

Leonas Apšega pakomentavo, kad šios aikštelės yra planuojamos antžeminės, o problema yra, kad susidarys antisanitarinės sąlygos. Kaip atrodys tie konteineriai, ar jie bus uždaromi?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šie konteineriai jau yra nupirkti, jie kitokie nei visi konteineriai, neatviri, jie bus vežami kas savaitę. Į buitinių atliekų konteinerius žmonės meta taip pat ir maisto atliekas, susiklosto visokių aplinkybių.

Leonas Apšega pasiteiravo, kodėl šie konteineriai neapima viso rajono?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad rajono gyventojams prieš kelerius metus buvo išdalinti nemokami konteineriai maisto atliekoms.

Leonas Apšega pridūrė, kad mieste konteineriai išdėstyti nelabai tinkamai, žmonės neneš šiukšlių maišų kelis kilometrus iki artimiausio konteinerio. Ant vieno kvartalo išeina vienas maisto atliekų konteineris. Kokie vežėjai veš šias šiukšles? Ar toks išvežimas kainuos papildomai?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šių atliekų rūšis yra specifinė, todėl tokių vežėjų nėra daug. Maisto atliekų išvežimas yra įskaičiuotas į kintamąją rinkliavos dalį, ar paslauga brangs atsakyti negali. Mūsų skyrius domėjosi šia rajonų patirtimi, konsultavosi su Panevėžio regioninių atliekų centro specialistais. Tokios didelės patirties dar nėra.

Už tai, kad supaprastinto atviro konkurso „Maisto atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“ viešajame pirkime nėra korupcijos požymių balsavo visi komisijos nariai vienbalsiai.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.2. Supaprastinto atviro konkurso „Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 162 000,00 eurų su PVM.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šis pirkimas labai panašus į anksčiau minėtą, tačiau skiriasi pirkimo suma, išvežimų skaičius. Numatomos 24 konteinerius stovėjimo vietos: Kupiškio mieste 11, Subačiaus mieste 2, Noriūnų k. 1, Alizavoje 3, Skapiškyje, 2 Kupiškio seniūnijoje 1, 4 Šimonių seniūnijoje. Planuojama vežti kartą per mėnesį.

Leonas Apšega pasiteiravo ką apima žodis tekstilė, nes tai labai platus žodis: sintetika, vilna, porolonas ir kita.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad apima viską, batai neįeina į šią sampratą.

Leonas Apšega klausė, kodėl Kupiškio seniūnijai priskiriamas tik vienas konteineris? O kur yra kiti kaimai: Aukštupėnai, Vėžionys, Virbališkis, Jutkonys, Paketuriai ir t.t, tai didelės gyvenvietės. Kaip atsakyti į šį klausimą? Galima kelti pretenziją. Pavyzdžiui, Migonys, Šimonys, Adomynė, ten konteineriai numatyti. Kupiškio seniūnijos gyvenvietėse, išskyrus Šepetą, nėra numatyta.

Kiti komisijos nariai pritarė ir išsakė nuomonę, kad kiekvienam kaimui reikėtų po vieną konteinerį, bent jau didžiosiose gyvenvietėse.

Už tai, kad supaprastinto atviro konkurso „Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos“ viešajame pirkime nėra korupcijos požymių balsavo visi komisijos nariai vienbalsiai.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

2. Kiti klausimai.

Kitų klausimų posėdžio metu nebuvo aptarta.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                     Leonas Apšega

 

Posėdžio sekretorė                                         Gintarė Balanoškaitė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-23 14:02
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“