Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2019-03-20 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. KPK-5

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2019 m. vasario 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 2, Kupiškis.

Posėdis prasidėjo: 10 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 11 val. 00 min.

Posėdžio pirmininkas: Leonas Apšega.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Leonas Apšega – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Gėnė Žilinskienė, Rima Lapienienė, specialistai: Mažvydas Šalkauskas, Saulius Kareiva.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1. Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 160 000,00 eurų su PVM.

1.2. Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 150 000,00 eurų su PVM.

1.3. Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai, melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“. Preliminari sutarties vertė 70 000 Eur su PVM.

1.4. Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono, Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“. Preliminari sutarties vertė 268 266 Eur su PVM.

2. Kiti klausimai.

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus 2019 m. vasario 11 d. rašto Nr. VP2-60 „Dėl galimų korupcijos požymių“ aptarimas.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

 

SVARSTYTA. 1.1. Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 160 000,00 eurų su PVM.

Komisijos pirmininkas kreipėsi į pranešėją Mažvydą Šalkauską.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šis pirkimas vykdomas kasmet, suma planuojama tokia pati kaip pernai. Ataskaitinis laikotarpis šių metų yra iki gruodžio 10 d., kada reikia pateikti paskutinius aktus už atliktus darbus.

Komisijos pirmininkas pasiteiravo ar pirkimas buvo vykdomas atskirai pagal seniūnijas ar bendras?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad vienas bendras, konkursas vyks artimiausiu metu, laimėti gali vienas dalyvis.

Komisijos pirmininkas pasiteiravo ar seniūnai patys negali organizuoti pirkimo?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad tai priklauso nuo vertės pagal kelių ilgį, kaip ir kasmet kovo pradžioje direkcija paskirtos Savivaldybėms pinigus ir pagal nustatytą tvarką bus skirstomi pinigai. Pirkimą įmanoma skaidyti į dalis, tačiau perkamas vienas.

Komisijos pirmininkas pasiteiravo, kodėl nėra taip daroma, nes seniūnai yra seniūnijų šeimininkai, tai yra didžiuliai pinigai, seniūnas pats galėtų šią problemą išsispręsti, samdytųsi ūkininką ar dar kažką.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad visi ūkininkai gali dalyvauti.

Komisijos pirmininkas paprieštaravo, kad kuris ūkininkas gali konkuruoti su didelėmis įmonėmis. Aš įžvelgiu korupcijos požymių. Kiekvienai seniūnijai pagal kelių ilgį reiktų paskirstyti pinigus. Savivaldybė nueina lengviausiu keliu.

Gėnė Žilinksienė paaiškino, kad pritaria pirmininko teigimui, kad toks pirkimas yra netinkamas, kai laimės vienas visose seniūnijose, turi seniūnas kiekvienas pats žiūrėti.

Lina Kaušakienė pasiteiravo ar neturi būti pirkime nurodyta seniūnijų kelių ilgių?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad yra nurodyta techninėje specifikacijoje, pirkime tas yra.

Komisijos pirmininkas akcentavo, kad šis pirkimas pritaikytas taip, kad turi laimėti grynai tik vienas.

Gėnė Žilinskienė pasakė, kad tai yra lengviausias kelias Savivaldybės buhalterijai, vienas pirkimas ne pagal seniūnijas. Kainos gali būti seniūnijose labai skirtingos.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad įstatymai keičiasi, anksčiau būdavo pagal seniūnijas, dabar paskutinius keletą metų pirkimas vykdomas vienas. Seniūnai rašo užsakymus, bendrauja su rangovais. Jeigu gerai prisimenu subrangovais iki šiol buvo visos rajone veikiančios įmonės, kurios turi greiderius.

Už tai, kad pritarti projektui, kuris yra pateiktas Savivaldybės administracijos, balsuojančių nebuvo. Įvykus alternatyviam balsavimui nuspręsta (4 komisijos nariai (visi dalyvavę)) balsavo, kad pirkimas turi būti skaidomas į dalis pagal seniūnijas.

NUTARTA: nepritarti viešajam pirkimui, kol šis pirkimas nebus išskaidytas į dalis pagal seniūnijas.

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.2. Supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai“. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 150 000,00 eurų su PVM.

Leonas Apšega paaiškino, kad tai yra techniniai dalykai, tai kita situacija. Seniūnijos užsakymu yra taisomos duobės.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad be seniūno prašymo niekas nevyksta, jokių duobių nelopoma. Duobės taisomos su seniūno prašymu.

Už tai, kad supaprastinto atviro konkurso „Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai“ nėra korupcijos požymių balsavo visi komisijos nariai.

NUTARTA:

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.3. Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai, melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“. Preliminari sutarties vertė 70 000 Eur su PVM.

Pranešėjas Saulius Kareiva paaiškino, kad tai vyksta kasmet, sumos nesikeičia. Šiais metais avariniams gedimams numatyta 40 000 Eur, planuojama 32 ūkininkams sutvarkyti avarinius gedimus, taip pat planuojama tvarkyti gedimus ir gyvenvietėse. Esame pajėgūs sutvarkyti apie 30 avarinių gedimų, norinčių yra daugiau, apie 50. Pinigų nėra pakankamai, tvarkome avarinius gedimus ir iš praeitų metų.

Leonas Apšega pasiteiravo, kad visgi tai yra prioritetas kažkoks? Pagal gautas paraiškas specialistai pažiūri, turbūt, kur labiausiai reikia?

Saulius Kareiva paaiškino, kad taip, kur žmogus gali palaukti ir nėra taip skubu, tai gedimų tiems asmenims nešaliname, imamės pirmiausia tų, kuriems labiausiai reikia.

Gėnė Žilinskienė pasiteiravo kiek yra paraiškų iš praeitų metų?

Saulius Kareiva atsakė, kad apie 15.

Už tai, kad viešojo pirkimo „Kupiškio rajono valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai, melioracijos statinių remontas gyvenvietėse“ nėra korupcijos požymių balsavo visi komisijos nariai.

NUTARTA.

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 1.4. Viešojo pirkimo „Kupiškio rajono, Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“. Preliminari sutarties vertė 268 266 Eur su PVM.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad tai naujas projektas, tai iš Europos Sąjungos kaimo plėtros programos finansuojamas projektas.

Leonas Apšega pasiteiravo, ar tai nėra susiję su dabar vykdomais projektais vandentiekio ir kanalizacijos vedimu?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad tai visiškai naujas projektas. Tai bus aikštės remontas, kartu su šaligatviais link kapinių. Bus remontuojama gatvė link kapų. Centrinė gatvė nebus tvarkoma.

Gėnė Žilinskienė paklausė ar tai visi pinigai bus skiriami aikštei prie parduotuvės?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad taip ir kartu šaligatviai įeina.

Gėnė Žilinskienė paaiškino, kad susilaiko nuo šio klausimo, nes negalėjo įsiskaityti į tokią didelę medžiagą, kur 100 lapų. Juo labiau kad į projektą neįeina pagrindinė gatvė, kuri yra prie seniūnijos.

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad šiek tiek šios gatvės įeina.

Leonas Apšega pasiteiravo kas bus daroma šiame projekte?

Mažvydas Šalkauskas paaiškino, kad bus klojamos trinkelės pačioje aikštėje, bus prekybos vietos, įrengti suoliukai, treniruokliai ir kita. Informacija tokia, kad pinigai riboti, paraiška pateikta pagal tokį projektą.

Komisijos pirmininkas pateikė pasiūlymą, kad šio projekto svarstymą atidėti iki kitos savaitės, kada bus nuodugniai susipažinta su projektu.

Komisija šiam siūlymui pritarė.

NUTARTA: projekto svarstymą atidėti.

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

SVARSTYTA. 2.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus 2019 m. vasario 11 d. rašto Nr. VP2-60 „Dėl galimų korupcijos požymių“ aptarimas.

Leonas Apšega paaiškino, kad praeitą posėdį buvo svarstytas socialinių kortelių pirkimo klausimas. Buvo rašytas raštas Administracijos direktoriui dėl pirkimo stabdymo. Pagal man šiandien žinomą situaciją pirkimas neįvyko, nes niekas nepateikė pasiūlymų. Tačiau turėtų būti taip, kad konkursas vykti negali, nes komisija tam nepritaria. Dar asmeniškai pats norėsiu su Administracijos direktoriumi pasikalbėti.

NUTARTA. Stebėti socialinių kortelių pirkimo proceso eigą.

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      Leonas Apšega

 

Posėdžio sekretorė         Gintarė Balanoškaitė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-02-27 13:18
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“