Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2019-11-13 Antikorupcijos komisijos posėdis

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. KPK-6

Kupiškis

 

Posėdis įvyko: 2019 m. spalio 31 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 2, Kupiškis.

Posėdis prasidėjo: 10 val. 00 min.

Posėdis baigėsi: 10 val. 30 min.

Posėdžio pirmininkas: Virginijus Umbra.

Posėdžio sekretorė: Gintarė Balanoškaitė.

Posėdyje dalyvavo: Virginijus Umbra – Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai: Lina Kaušakienė, Saulius Dugnas, Dalia Navickienė.

Komisijos pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.

 

DARBOTVARKĖ:

1.Viešųjų pirkimų dokumentų antikorupcinis vertinimas:

1.1 Supaprastinto atviro konkurso dokumentai dėl darbų pirkimo „Kitų inžinerinių statinių (stadiono), Jaunimo g. 2, Kupiškyje rekonstravimo darbai“. Darbų pirkimas bus vykdomas CVP IS priemonėmis elektroniniu būdu. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 317 841, 00 eurų su PVM.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei, pastabų nepareiškė.

SVARSTYTA. 1.1. Supaprastinto atviro konkurso dokumentai dėl darbų pirkimo „Kitų inžinerinių statinių (stadiono), Jaunimo g. 2, Kupiškyje rekonstravimo darbai“. Darbų pirkimas bus vykdomas CVP IS priemonėmis elektroniniu būdu. Šiam pirkimui planuojama sutarties vertė – 317 841, 00 eurų su PVM.

Komisijos nariai vienbalsiai pareiškė, kad pirkime korupcijos apraiškų nėra, todėl darbų pirkimui pritarta.

NUTARTA.

Sprendimą išsiųsti Savivaldybės administracijai.

2. Kiti klausimai.

Kiti klausimai posėdžio metu nebuvo aptarti.

 

 

Posėdžio pirmininkas            Virginijus Umbra

Posėdžio sekretorė               Gintarė Balanoškaitė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-02-27 13:26
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“