Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, Į PAREIGAS ASMENĮ SKIRIANTIS SUBJEKTAS PRIVALO PATEIKTI SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsniu, 9 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“, sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, prašymą STT pateikti informaciją pasirašo į pareigas asmenį skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

 

Nr.

Savivaldybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

1

2

3

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

1.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Direktorius (-ė)

2.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

3.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

4.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

5.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

6.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

7.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

 

8.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas (-a)

9.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba

Tarnybos vedėjas (-a)

10.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

11.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

12.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tarnybos vedėjas (-a)

13.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

14.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

15.

Alizavos seniūnija

Seniūnas (-ė)

16.

Kupiškio seniūnija

Seniūnas (-ė)

17.

Noriūnų seniūnija

Seniūnas (-ė)

18.

Skapiškio seniūnija

Seniūnas (-ė)

19.

Subačiaus seniūnija

Seniūnas (-ė)

20.

Šimonių seniūnija

Seniūnas (-ė)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

21.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 

Direktorius (-ė)

22.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

23.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

24.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija 

Direktorius (-ė)

25.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

26.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

27.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija 

Direktorius (-ė)

28.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

29.

Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyrius     Adomynės mokykla – daugiafunkcis centras

Direktorius (-ė)

30.

Kupiškio rajono  Alizavos pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

31.

Kupiškio rajono  Alizavos pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

32.

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras

Direktorius (-ė)

33.

Kupiškio r.  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

34.

Kupiškio r.  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla 

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

35.

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

36.

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

37.

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla

Skyriaus vedėjas (-a)

38

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

39.

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

40

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

41.

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

42.

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

43.

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

44.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyrius

Direktorius (-ė)

45.

Kupiškio mokykla „Varpelis”

Direktorius (-ė)

46.

Kupiškio mokykla „Varpelis”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

47.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

Direktorius (-ė)

48.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

49.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Direktorius (-ė)

50.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

51.

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

Direktorius (-ė)

52.

Kupiškio meno mokykla

Direktorius (-ė)

53.

Kupiškio meno mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

54.

Kupiškio jaunimo centras

Direktorius (-ė)

55.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

Direktorius (-ė)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS

56.

Kupiškio rajono kultūros ir sporto centras

Direktorius (-ė)

57.

Kupiškio rajono kultūros ir sporto centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

58.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Direktorius (-ė)

59.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

60.

Kupiškio viešoji biblioteka

Direktorius (-ė)

61.

Kupiškio viešoji biblioteka

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

62.

Kupiškio etnografijos muziejus

Direktorius (-ė)

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

63.

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Direktorius (-ė)

64.

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

65.

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Direktorius (-ė)

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

66.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Direktorius (-ė)

 

67.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Skyriaus vedėjas (-a)

68.

VšĮ Kupiškio ligoninė

Direktorius (-ė)

69.

VšĮ Kupiškio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

70.

VšĮ Kupiškio ligoninė

Skyriaus vedėjas (-a)

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROCENTŲ BALSŲ VISUOTINIAME SUSIRINKIME

71.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

Direktorius (-ė)

72.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Direktorius (-ė)

73

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

74.

UAB „Kupiškio vandenys“

Direktorius (-ė)

75.

UAB „Kupiškio vandenys“

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

 

KITOS ĮSTAIGOS

76.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Direktorius (-ė)

77.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

78.

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Kontrolierius (-ė)

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-03 13:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“