Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Pranešimai apie korupciją

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcijos apraiškas

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Kupiškio rajono savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse konfidencialiai ir anonimiškai informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
  • elektroniniu paštu savivaldybe@kupiskis.lt;
  • kreipiantis į Antikorupcijos komisiją:
    • tel. 8 651 01181, el. p. virginijus.umbra@kupiskis.lt – Komisijos pirmininkas Virginijus Umbra
    • tel. (8 459) 35 527, el. p. irmantas.gudas@kupiskis.lt ­– Komisijos sekretorius Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) Irmantas Gudas

 

 

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje.


 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.


Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą. Antikorupcijos komisija  užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

 

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą  pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis;

ir kitais teisės aktais.

 

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Asmenims, pateikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, yra atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta tvarka. 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-11-24 08:48
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“