Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Pranešimai apie korupciją

Pranešimai apie korupciją
Kviečiame visuomenę, savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojus informuoti Kupiškio savivaldybės administraciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Kupiškio savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

 

Informuoti galima:

• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės administracijos patalpose ( Vytauto g. 2) esančioje dėžutėje „ Pageidavimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“;
• telefonu (8~459) 46844;
• elektroniniu paštu:
[email protected]arba [email protected]
raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Antikorupcijos komisija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;

Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą. Antikorupcijos komisija  užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.

 

Apie galimus korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:
   * raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;
    *  visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
    *  elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.


Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą  pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis;

ir kitais teisės aktais.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Asmenims, pateikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, yra atlyginama Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 2-38 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ nustatyta tvarka. 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo tiesioginį vadovą. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-11-22 11:13
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“