Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Elektroninės paslaugos 

Kupiškio rajono savivaldybės administracios teikiamos el.  paslaugos


Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo ar dovanojimo išdavimas

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimo laidoti išdavimas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

 

 Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:

  1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt
  2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
  3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite  savivaldybę, spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste, pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite juos, jei būtina, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
  4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

 


 

Metrikacijos paslaugų informacinė sistema „MEPIS“

Teikiamos civilinės metrikacijos paslaugos:

Naujagimio gimimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Įvaikinimo įregistravimas
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
Santuokos nutraukimo registravimas
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas
Vardo, pavardės, tautybės keitimas
Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo išdavimas
Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą 

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“

PINIGINĖS IŠMOKOS
Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas (SP-3A)
Išmokos vaikui skyrimas (SP-3A(1))
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas (SP-3A)
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas (SP-3A)
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas (SP-3A)
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas (SP-3B)
Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas (SP-3B)
Socialinės pašalpos skyrimas (SP-4 - pildoma, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą)
Socialinės pašalpos skyrimas (SP-4(A) - pildoma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas (SP-4 - pildoma, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą)
Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas (SP-4 (A) - pildoma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys)
Laidojimo pašalpos skyrimas (SP-5)
Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas (SP-6(1))
Šalpos neįgalumo pensijos (daugiavaikei motinai) skyrimas (SP-6(1))
Šalpos neįgalumo pensijos (neįgaliojo slaugytojui) skyrimas (SP-6(1))
Šalpos senatvės pensijos skyrimas (SP-6(1))
Šalpos našlaičio pensijos skyrimas (SP-6(1))
Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas (SP-6(1))
Šalpos kompensacijos neįgaliojo slaugytojui skyrimas (SP-6(1))
Šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (SP-6(2))
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas (SP-6(2))
Tikslinės kompensacijos laidojusiam asmeniui skyrimas
Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimas (SP-7)
Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas

PARAMA MOKINIAMS
Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas (SP-11)
Paramos mokinio reikmenims skyrimas (SP-11)

SOCIALINĖS PASLAUGOS
Transporto paslaugų skyrimas (SP-8)
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)

PAGALBA NEĮGALIEMS (NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SKYRIMAS)
Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (1)
Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę SP-10 (2)
Prašymas gauti regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (3)
Prašymas gauti kompensacijai už savo lėšomis įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę SP-10 (4)
Prašymas gauti klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (5)
Prašymas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują klausos techninės pagalbos priemonę SP-10 (6)
Prašymas gauti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas SP-10 (7)
Prašymas gauti kojomis minamą triratį ar keturratį SP-10 (8)
Prašymas gauti prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatorių SP-10 (9)
Prašymas gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą SP-10 (10)VšĮ „Versli Lietuva“ Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras „VERSLO VARTAI“


Elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymas fiziniams ir juridiniams asmenims „E. pristatymas

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“