Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės vidinis kanalas

Savivaldybės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

 

Kupiškio rajono savivaldybėje yra galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu įstaigos kanalu. Pranešti gali asmenys, kuriuos su Kupiškio rajono savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).


Pažeidimas – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme apibrėžtas kaip įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnyje numatyta, kad asmenys informaciją apie pažeidimus gali teikti dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.


Asmenis, teikiantiems informaciją apie pažeidimus, gali būti aktualūs šie teisės aktai:

 

Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą formatais (pasirinktinai) ir siųsti el. paštu pranesk@kupiskis.lt arba atvykti į Kupiškio rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 2, Kupiškis, 108 kab., tel. Nr. (8 459) 35 527.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, pranešėjams gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės.


Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-01-21 14:49
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“