naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Informacija apie rengiamo detaliojo plano keitimo sprendinius

2019-01-10


INFORMACIJA APIE RENGIAMO DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais” informuojama, kad parengtas žemės sklypo (unikalus Nr. 5797-9001-2012) prie pastato Krasnavos g. 2B (dabartinis sklypo adresas – A. Purėno g. 5, kadastrinis Nr. 5720/0008:22), Kupiškio m.,  detaliojo plano keitimas.


Planavimo teritorija – žemės sklypas A. Purėno g. 5 (Nr. 5720/0008:22), Kupiškio m., planuojamos teritorijos plotas – 1.6597 ha.

Planavimo pagrindas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-24 įsakymas Nr. ADV-881 Dėl detaliojo plano keitimo rengimo (žemės sklypas 5720/0008:22, A. Purėno g. 5, Kupiškio m.) ir 2017-12-21 įsakymas Nr. ADV-944 planavimo darbų programos patvirtinimo.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo prie pastato Krasnavos g. 2B, Kupiškyje (unikalus Nr. 5797-9001-2012) detaliojo plano sprendinius pakeičiant detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo A. Purėno g. 5, Kupiškio m., (kadastro Nr. 5720/0008:22) naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir nustatant privalomus teritorijos naudojimo reglamentus pagal galiojančios teisės aktus ir vadovaujantis Kupiškio miesto bendruoju planu.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV), kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).


Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.


Planavimo organizatorius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 2, LT-09318 Kupiškis. (8 45) 58 29 48, el. paštas: tomas.furmonavicius@kupiskis.lt , savivaldybė@kupiskis.lt .

Planavimo iniciatorius – remiantis teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. B5-3, (2018-01-04) – Julius Ruzgas (privatus asmuo).

Projekto rengėjas – Artūras Survila (IDV pažyma Nr. (40.60G)-100-216), Parko g. 45-7, Panevėžys, tel. 8 615 37438, el. paštas: a.survila.lt@gmail.com

Su parengto detaliojo plano keitimo sprendinių brėžiniu (grafine medžiaga) susipažinti galima Kupiškio rajono savivaldybės administracijos, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis patalpose 2 aukšto informacijų lentoje 10 darbo dienų laikotarpyje, t.y. 2019 m. sausio 17 – sausio 31 dienomis imtinai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), tinklalapis: www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-57-18-14). Viešas svarstymas vyks 2019-02-01 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos adresu Vytauto g. 2, Kupiškis pastato 2 aukšto vestibiulyje. Susirinkimo pradžia 15 val.


Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ar plano rengėjui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


 

 

 

Detalusis planas

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-10 15:55
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“