naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimą

2017-06-07

 

Informuojame, kad pradedama rengti žemės sklypų sujungimo Technikos g. 6, Kupiškio mieste, detaliojo plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-313, keitimo procedūra, keičiant jo sprendinius žemės sklypo Technikos g. 4E, Kupiškio miesto (kadastro Nr. 5720/0009:70) ribose (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-57-17-259.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. ADV-336 „Dėl žemės sklypų sujungimo Technikos g. 6, Kupiškio mieste, detaliojo plano keitimo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta darbų programa.

Planavimo organizatorius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis, tel. 8 (459) 35500, faks. 8 (459) 35510, el. paštas savivaldybe@kupiskis.lt. Savivaldybės interneto tinklalapis www.kupiskis.lt. Informaciją teikia urbanistikos ir ekologijos skyrius, tel. 8 (459) 35507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

Planavimo iniciatorius – ŽŪK „Kupiškio grūdai“, Technikos g. 6, LT-40122, Kupiškis, tel. (8-459) 52916, el. paštas info@kupiskiogrudai.lt. Pagal įgaliojimą iniciatoriaus pareigas atlieka UAB „Geometra“ Architektūros skyriaus vadovė Aušra Šimkuvienė, tel. Nr. 8 656 22355, el. paštas ausra.simkuviene@geometra.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. 8 657 71999; Projekto vadovė architektė Aušra Šimkuvienė (TPV 0068), tel. Nr. 8 656 22355, el. paštas ausra.simkuviene@geometra.lt.

Detaliojo planavimo tikslai – koreguoti detaliojo plano sprendinius, pakeičiant žemės sklype Technikos g. 4E, Kupiškio m. (kad. Nr. 5720/0009:70) leistiną pastatų aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną, nustatant užstatymo tipą ir kitus privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, pagal galiojančius teisės aktus ir vadovautis Kupiškio miesto bendruoju planu; inžinerinių komunikacijų tinklo suplanavimas; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų nustatymas; želdynų, automobilių stovėjimo aikštelės ir atliekų surinkimo konteinerių aikštelės suplanavimas.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Koncepcijos rengimas – detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-57-17-259.) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Detalųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus informuojama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-13 10:05
Share |

Komentarai

Jūsų el. paštas
 
Norėdami komentuoti turite autorizuotis
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“