Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Skelbimai

Parengtas Kupiškio rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

2012-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARENGTAS Kupiškio rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos dokumentas. 

Planavimo organizatorius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt. Informaciją teikia: Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

Plano rengėjas – UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė – dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. paštas eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.

Planavimo tikslai: Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją; nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių ir bioprodukcinio ūkio teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas; numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūrai ir kitų veiklos sričių plėtrai.

Planavimo darbų programa: Numatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai - parengiamasis, bendrojo plano rengimo, bendrojo plano sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo pradžia - 2012 m. vasario mėn., pabaiga – 2013 m. birželio mėn.

PLANAVIMO STADIJA: Koncepcijos nustatymas.

 

Visuomenė gali susipažinti su koncepcijos stadijoje rengiamais bendrojo plano sprendiniais ir parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėją Mažvydą Šalkauską, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35507, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt) arba plano rengėjo biure (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. paštas eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.).

 

Pasiūlymus dėl bendrojo plano SPAV ataskaitos rengimo galima teikti paštu arba per kurjerį ir elektroninėmis priemonėmis planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki viešo susirinkimo pradžios ir jo metu adresu: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis; tel. (8 459) 35507, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt; UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius; tel. (8 5) 278 8433, el. paštas: eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. 

 

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita, įvyks 2012 m. spalio 1 d. 11 val. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose (III a., 8 kab., posėdžių salė), Vytauto g. 2, Kupiškis


 
 
Informaciją atnaujino: Svetainės administratorius, IT, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2012-09-24 12:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“