Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Skelbimai

Parengti „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano“ sprendiniai

2013-03-13

 

PARENGTI „KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO“ SPRENDINIAI


PLANAVIMO PAGRINDAS: Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas Nr. TS–113. 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 2, LT–40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. paštas savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt. Informaciją teikia savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

PLANO RENGĖJAS: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 4789 urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kupiškio rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Suformuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas, numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. vasaris, pabaiga – 2013 m. birželis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. kovo 28 d. iki 2013 m. balandžio 29 d., pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėją Mažvydą Šalkauską – Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt) ir plano rengėją (kreiptis į projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt. Nuo 2013 m. balandžio 8 d. iki 2013 m. balandžio 29 d. „Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ bus viešai eksponuojamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2013 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Kupiškio rajono savivaldybės patalpose.

 

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.


 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Sprendiniai

 

Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros pavendo plėtojimo brėžinys (jpg; 34,8 MB)

Teritorijos inžinerinės infastruktūros ir susisiekimo brėžinys (jpg; 22,8 MB)

Miškų išdėstymo brėžinys (jpg; 27,5 MB)

Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys (jpg; 30,3 MB)


 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2013-04-25 14:49
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“