naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Savivaldybė perka butus Kupiškio mieste

2018-05-24

Kupiškio rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu iš fizinių ir juridinių asmenų perka Kupiškio mieste arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo Kupiškio miesto 4–5 kambarių būstus (namus, butus).


Būstai turi būti ne žemesniame kaip pirmame aukšte, geros techninės būklės, tinkami gyventi be papildomų remonto išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus. Būstai turi būti neįkeisti, be įsiskolinimų už komunalines paslaugas.


Neperkami būstai buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose, karkasiniuose namuose, su bendro naudojimo patalpomis, krosniniu šildymu.


Paraiškos užklijuotuose vokuose priimamos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus 213 kab., Vytauto g. 2, Kupiškyje. Vokus su paraiška ir priedais galima atsiųsti paštu ar perduoti aukščiau nurodytu adresu iki 2018 m. birželio 8 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, Gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai; paraišką teikiančio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, telefono numeris.

Paraiška

Paraiška

 

Paraiškoje reikia nurodyti teikiančio asmens vardą ir pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą, telefono numerį, parduodamo būsto adresą, naudingą plotą ir bendrą plotą (be rūsio), kambarių skaičių, parduodamo būsto apžiūrėjimo sąlygas (kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamų gyvenamųjų patalpų apžiūrėjimo, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris), pradinė būsto pardavimo kaina (įskaitant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį į biudžetą pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) eurais (nurodant skaičiais ir žodžiais). Pateikti paraiškos priedus: būsto nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamojo turto įregistravimą), dokumentą su duomenimis apie būsto nusidėvėjimą iš VĮ Registrų centro (išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo), būsto kadastro duomenų bylos kopiją (būsto kadastro byla turi atitikti esamo būsto išplanavimą), įgaliojimą (patvirtintą notaro), suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, jei paraišką ir dokumentus teikia ne būsto savininkas; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją, jei būstas yra atnaujintame (modernizuotame) name; turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis.


Kandidatai sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su gyvenamųjų patalpų pirkimu, gali gauti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus 213 kab., Kupiškio m., Vytauto g. 2, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Vokai su parduodamų būstų dokumentais pateikiami per skelbime apie būstų pirkimą skelbiamų derybų būdu nustatytą laiką.


Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2018 m. birželio 8 d. 11.00 val. 

 

Savivaldybės administracijos inf.

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-05-28 13:15
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“