Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Skelbimai

Vykdomas Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo plano rengimas

2012-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RENGIAMAS Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS–113 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo). 

Planavimo organizatorius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, www.kupiskis.lt. Informaciją teikia: Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

Plano rengėjas – UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė – dr. Kristina Gaučė. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. paštas eleonora.grablevskiene@s-strategija.lt.

Planavimo tikslai: Suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją; nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą; nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines tikslines žemės naudojimo paskirtis; tiksliai įvardinti veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį; numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai; numatyti rekreacinių ir bioprodukcinio ūkio teritorijų vystymo galimybes; formuoti miškų ir želdynų sistemas; numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones; numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių infrastruktūrai ir kitų veiklos sričių plėtrai.

Planavimo darbų programa: Numatomi teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai - parengiamasis, bendrojo plano rengimo, bendrojo plano sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo pradžia - 2012 m. vasario mėn., pabaiga – 2013 m. birželio mėn.

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymus dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano galima teikti planavimo organizatoriui paštu arba per kurjerį ir elektroninėmis priemonėmis per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu adresu: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis; tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

 
 
Informaciją atnaujino: Svetainės administratorius, IT, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2012-09-24 12:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“