naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Visuomenė kviečiama teikti pasiūlymus dėl Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų

2019-05-06

 

Aplinkos ministerija planuoja organizuoti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą siekiant pakeisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius, nes siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Galiojančios Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms irgi reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo" pakeitimo" nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.

 

Prašome susipažinti su teikiamu sprendimo ir planavimo tikslų dokumentu:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS KEITIMO

2019 m.             d.Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi, Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo", 12, 13 ir 26 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo", 3 ir 8 punktais ir įgyvendindamas Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinį planą 2016-2023 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2016-2023 metams patvirtinimo":

1. Nusprendžiu keisti Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. Dl-12 „Dėl Panevėžio apskrities (Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybių) miškų tvarkymo schemos tvirtinimo".

2. Nustatau, kad planavimo tikslas - pakeisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius ir schemą išdėstyti nauja redakcija.

3.   Pavedu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupei kontroliuoti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos keitimą, dalyvauti jos keitimo procese ir procedūrose.

 

Aplinkos ministras"

 

 

Prašome teikti pasiūlymus dėl planuojamos keisti Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslų Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, ei. p. info@am.lt) iki 2019 m. gegužės 17 d.

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-06 15:46
Share |

Komentarai

Jūsų el. paštas
 
Norėdami komentuoti turite autorizuotis
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“