Administracinė informacija

TARNYBOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.  
Tarnybos veiklos tikslas
 – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tarnybos veiklos uždaviniai:
- prižiūrėti, kaip vykdomas Savivaldybes biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
- vykdyti Savivaldybės turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir apskaitos kontrolę;
- skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį Savivaldybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui;
- padėti Savivaldybės tarybai vykdyti Savivaldybės veiklos ir išteklių kontrolę

 


 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“