Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Veiklos užduotys

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS

 

 

1 užduotis: Užtikrinti 2021 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimą

2 užduotis: Parengti Tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitą ir pateikti Savivaldybės tarybai.

3 užduotis: Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2021 metais viešinimą.

4 užduotis: Sutvarkyti Kontrolės ir audito tarnybos 2004-2019 m. nuolat ir ilgai saugomus dokumentus, parengti jų apskaitos dokumentus ir pateikti tvirtinti Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialui, likviduojant dokumentų tvarkymo atsilikimą.  

5 užduotis: Parengti ir patvirtinti taisykles, kuriose būtų nustatytos audito / patikrinimo atlikimo dokumentų, ataskaitų ir išvadų rengimo, įforminimo, tvarkymo nuostatos.


 

 

VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTĖS

 

1 užduotis: Atlikti biudžetinių įstaigų finansinį (teisėtumo) auditą pagal 2021 metų veiklos planą.
2 užduotis: Sutvarkyti Kontrolės ir audito tarnybos 2004-2019 m. nuolat ir ilgai saugomus dokumentus, parengti jų apskaitos dokumentus ir pateikti tvirtinti Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialui, likviduojant dokumentų tvarkymo atsilikimą.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-07-27 11:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“