Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Veiklos užduotys

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS

 

 

1. Užtikrinti 2022 metų Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimą.

2. Parengti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitą ir pateikti Savivaldybės tarybai.

3. Parengti Tarnybos 2023 m. veiklos plano projektą, suderinti su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu ir jį patvirtinti.

4. Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 2022 metais viešinimą.


 

 

VYRIAUSIOSIOS SPECIALISTĖS

 

1. Atlikti biudžetinių įstaigų finansinį (teisėtumo) auditą pagal 2022 metų veiklos planą.

2. Siekiant efektyvesnio Kontrolės ir audito tarnybos organizacinių, tvarkomųjų ir kitų dokumentų valdymo, duomenis apie sudarytus ir gautus dokumentus pateikti į elektroninę archyvo informacinę sistemą (EAIS) bei DVS Kontora.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-03-30 15:13
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“