Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės valdomos įmonės

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos2016-03-31 sprendimas Nr. TS-95 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“

 

 

Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės

 


Eil. Nr. 

Bendrovės pavadinimas 

Akcijų dalis priklausanti Savivaldybei (proc.)

1.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

100 proc.

2.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

100 proc.

3.

UAB „Kupiškio vandenys“

100 proc.

4.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

8,17 proc.
5. AB „Panevėžio energija“ 5,93 proc.

 


 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“