Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Krizių centras

 

Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinys

Krizių centras

 

Tik neištaisyta klaida yra klaida. Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojome iš naujo (Konfucijus).

Gyvenime mums tenka įveikti daugybę sudėtingų situacijų – reikia tiek fizinės, tiek psichinės stiprybės. Kartais kilusių problemų negalime išspręsti vieni patys, mums prireikia kitų pagalbos. Artimi žmonės ne visada gali padėti. Yra tokių situacijų, kai pagelbėti gali žinių ir įgūdžių turintis specialistas.

 

Apie mus

Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centro padalinys įkurtas buvusiose Virbališkių pagrindinės mokyklos patalpose 2011 m. plėtojant nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklą Kupiškio rajone, siekiant didinti jų įvairovę, prisidėti prie socialinių problemų sprendimo mūsų savivaldybėje ir rajone.

Projektui įgyvendinti buvo panaudotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir dalį pinigų skyrė Kupiškio rajono savivaldybė. Projekto metu buvo atliktas patalpų rekonstrukcija, įsigyta būtina įranga, baldai bei buitinė technika.

 

Misija

Suteikti pagalbą ir laikiną prieglobstį asmeniui ar šeimai, atsidūrusiems krizinėse situacijose ir užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, suderintą su sveikatos priežiūra, teikiamomis socialinėmis paslaugomis ar kitomis pagalbos priemonėmis padedančiomis atstatyti sutrikusias asmens (šeimos) biosocialines funkcijas ir atkurti ryšius su supančia aplinka.

Vizija

Optimaliai išnaudojant įstaigos galimybes, profesinius, finansinius ir moralinius resursus siekti ir teikti geros kokybės socialines paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, o taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

 

Krizių centro paslaugų gavėjai:

 • Šeimos, kuriose dažnai kyla nesutarimai, ar tos šeimos, kurios nori, kad santykiai būtų pagrįsti pasitikėjimu ir pagarba;
 • Fizinį, seksualinį, psichologinį, ekonominį smurtą patyrę asmenys ir jų vaikai;
 • Asmenys, nukentėję nuo stichinių nelaimių;
 • Prekybos žmonėmis aukos, asmenys, kurie negali gyventi savo namuose ar kai to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovei;
 • Šeimos, kuriose vaikai turi elgesio ar emocinių problemų.

 

Krizių centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas klientui;
 • Transporto suteikimas;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Asmens higienos ir priežiūros;
 • Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

 

Taip pat teikiamos specialiosios socialinės paslaugos:

 • Laikino apgyvendinimo;
 • Trumpalaikės socialinės globos;
 • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

 

Socialines paslaugas Krizių centre teikia:

 • Socialinis darbuotojas;
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • Užimtumo specialistas;
 • Psichologas;
 • Esant poreikiui dirba Centro direktorius;
 • Gydytojai;
 • Vaikų teisių apsaugos specialistai;
 • Švietimo ir kitų institucijų specialistai. 

 

Kitos vykdomos veiklos:

 • Motyvavimas – tinkamos motyvacijos skatinimas gydimuisi nuo priklausomybės ligų, integravimuisi į visuomenę;
 • Individualios konsultacijos, asmens socialinių įgūdžių ugdymo grupiniai užsiėmimai;
 • Socialinė pagalba formuojant teigiamą požiūrį į gyvenimo būdo keitimą, integravimąsi į darbo rinką, šeimos vertybes ir joje augančius vaikus.

 

Krizių centro adresas:

Kupiškio socialinių paslaugų centro Krizių centras (buvusiose Virbališkių pagrindinės mokyklos patalpose)

 

Lėvens g. 9,Virbališkių k.,

Kupiškio raj., LT-40100

Mob.8 616 28 920

[email protected]

 

Daugiau informacijos:

www.kupiskiospc.lt

www.facebook.com/kupiskiosocialiniupaslaugucentras

 

   

   


   

   

  BENDRASIS PAGALBOS NUMERIS 112

   

  Šiais numeriais nemokamai galima skambinti iš visos Lietuvos:

   Jaunimo linija

  8 800 28888 – visą parą

   

  Pagalbos moterims linija

  8 800 66366 I-V dienomis

   

  Jūs galite rasti visą papildomą informaciją Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos svetainėje

  www.klausau.lt

     Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
  Informacija atnaujinta: 2019-02-12 16:46
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“