Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ

2006 m. birželio 14 d.  Nr. ADV-313
Kupiškis


 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357)  29 straipsnio 5 dalies 6 punktu,
 l e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas” nustatyti nuo 2006 m. birželio 19 d. iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. tokius vietinio susisiekimo autobusų maršrutus (priedas).


Savivaldybės administracijos direktorius  Žilvinas Aukštikalnis

 

Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė

Vida Vaitonienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“