Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

Projektas Nr. TSP-16

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL  MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

2006 m. liepos  27 d. Nr. TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49 punktu, Socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” ( Žin., 2006, Nr.) Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :
 Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).


Meras

 

 


Parengė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Vanda Kareivienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“