Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

Projektas Nr.TSP-8

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS  NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2006 m. liepos  d. Nr.TS-
Kupiškis


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2004, Nr.4-33) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin.,1995, Nr.104-2322) 5 straipsniu,  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 60 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1162 „Dėl reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr.124-4495) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.1R-421 „Dėl savivaldybių tarybų duomenų tvarkymo Juridinių asmenų registre” (Žin., 2006, Nr.3-72), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos nuostatų naują redakciją (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr.TS-127 „Dėl Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo”.
  2. Įpareigoti Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos direktorių patvirtintus Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Meras       

 

   
Parengė
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
Vytautas Knizikevičius

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“