Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS ATLYGINIMO

Projektas Nr. TSP-11

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS ATLYGINIMO

2006 m. liepos 27d. Nr.TS-
Kupiškis

Vadovaudamasi Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.ĮSAK-1436 (Žin., 2006 , Nr. 77-3036 ), IV skyriaus 17.3. punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. Kupiškio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Jurgitai Trifeldienei 15,5 17,4 bazinių mėnesinių algų tarnybinį atlyginimą.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimą Nr.TS-15 „Dėl pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus atlyginimo”.

 

Meras

 

Parengė

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vytautas Knizikevičius

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“