Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ VIRBALIŠKIŲ KAIME PRIĖMIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMŲ APRIBOJIMO PRIEMONIŲ PRIEŠ PASIUTLIGĘ VIRBALIŠKIŲ KAIME PRIĖMIMO

2006 m. rugsėjo 5  d.  Nr. ADV- 454
Kupiškis

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 2-15; 2000, Nr. 61-1804) 16 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu  galios įstatymo (Žin., 2003, Nr.17-704) 21 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2006 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr.SD-175:
  1. L a i k a u   Virbališkių kaimą pasiutligės židiniu.
  2. Iki apribojimo priemonių prieš pasiutligę panaikinimo   u ž d r a u d ž i u  medžioti žvėris maistui Laukminiškių, Jutkonių, Gindvilių, Vilniaus kaimų teritorijose esančiuose laukuose bei krūmuose.
 3. Į p a r e i g o j u  medžiotojų būrelio „Lėvuo” pirmininką Darių Babelį organizuoti savo medžioklės plotuose lapių, mangutų, kiaunių, kitų plėšrūnų bei valkataujančių šunų ir kačių medžiokles. Nušautus bei rastus negyvus gyvūnus surinkti ir saugiai sunaikinti (sudeginti arba užkasti 2 metrų gylyje). Kiekvieną mėnesį apie sunaikintus plėšrūnus raštu informuoti Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
  4. Medžioklės kontrolę šio įsakymo 2 punkte nurodytuose plotuose  p a v e d u  Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūrai bei Kupiškio rajono medžiotojų ir žvejų draugijai.
  5. Į p a r e i g o j u  Panevėžio visuomenės sveikatos centro Kupiškio filialo vyriausiąjį gydytoją Vincą Čelkį ir Kupiškio rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką Julių Skrandauską taikyti priemones prieš pasiutligę.
 6.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas skelbiamas viešojo informavimo priemonėse.


Administracijos direktorius   Žilvinas Aukštikalnis

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“