Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PIRKIMO

Projektas Nr.TSP-21


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PIRKIMO

2006 m. spalio 5  d. Nr. TS-
Kupiškis

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 18 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 708 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros 2005-2007 metų programos patvirtinimo ” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 44-1596), Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
Pirkti už Savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti 2006 m. valstybės skirtas ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir valdymo gerinimo  2006 m. programos lėšas:
1. Iš Ingos Markūnienės už 15 000 (penkiolika tūkstančių ) litų ir Linos Riktorienės už 15 000 (penkiolika tūkstančių) litų  dviejų  kambarių 49,48 kv. metro bendrojo ploto butą, esantį     Technikos g. 4-2, Kupiškyje.
2. Iš Aldonos Skystimienės už 34 000 (trisdešimt keturis tūkstančius) litų 91,88 kv. metro bendrojo ploto gyvenamąjį namą su pagalbiniais pastatais ir kitais kiemo priklausiniais, esančius Skverbų kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone. 

Rajono meras


Parengė Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė
Stasė Krestovienė 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“