Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL FINANSINĖS PARAMOS

Projektas Nr.TSP-26

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL FINANSINĖS PARAMOS

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2003,   Nr. 50-2217; 2004, Nr. 89-3284) ir atsižvelgdama į Algimanto Bronislavo Žiūko 2006 m. rugsėjo 11 d.  prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 
 Skirti 4 000 litų finansinę paramą Algimantui Bronislavui Žiūkui, gyv. Muziejaus g. 1-2, Kupiškyje, Ispanijoje mirusio sūnaus Vaido Žiūko palaikų parvežimo išlaidoms padengti.


Rajono meras       


   
Parengė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Vanda Kareivienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“